صفحه نخست » اخبار و مقالات » ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

امروزه داشتن حق مالکیت در صنعت و تجارت برای طرح های ارائه شده از اهمیت ویژه ای در صنایع برخوردار است. پس اگر قصد ثبت طرح صنعتی خود را دارید، باید به درست و صحیح انجام شدن امور ثبتی نیز توسط افراد متخصص توجه خاصی شود.

چگونه طرح صنعتی را به ثبت برسانیم؟

هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد،طرح صنعتی است.
طرح صنعتی تنها زمانی که جدید و یا اصیل باشد قابل ثبت است. یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم فاش نشده باشد.

ثبت طرح صنعتی را می توان پس از ثبت شرکت به نام شرکت یعنی طرح صنعتی حقوقی انجام داد. ثبت طرح صنعتی تخصصی

چگونه طرح صنعتی را به ثبت برسانیم؟

مدت زمان ثبت طرح صنعتی و مدت اعتبار طرح

حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح ذیل می باشد:

الف-بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد،توسط اشخاص،مشروط به موافقت مالک آن است.
ب-بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی،
ج-مالک طرح صنعتی ثبت شده،می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد،در دادگاه اقامه دعوی نماید.
د-مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود،یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده است و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد 20 و 21 رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.

بیشتر بدانید ...
استعلام ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی

 1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی
 2. اظهارنامه باید در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ،توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.(ماده ی 68)
 3. در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط،به زبان دیگری غیر از فارسی باشد،ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است، مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می توان خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید، مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند.چنانچه اصطلاحات فناوری و اطلاعات به کار رفته در اسناد مذکور،معادل فارسی نداشته باشند ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.
 4. اظهارنامه طرح صنعتی وفق ماده ی 70،باید حاوی نکات زیر باشد:
  اسم، نشانی، کدپستی، شماره ملی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است.
 5. اسم،اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
 6. اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد،
 7. ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد.
 8. تاریخ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج،در صورت درخواست حق تقدم.
 9. تعیین ضمائم
 • تبصره 1-در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی،امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
 • تبصره 2-اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.
 1. مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛(شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
 2. اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
 3. چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
 4. در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید.اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد،  باید حداکثر بیست در بیست در بیست سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ی بادوام و غیر فاسد شدنی باشد.
 5. درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی (چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود).
 6. رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
 7. مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
بیشتر بدانید ...
انواع اشخاص حقوقی و وظایف آن ها

هزینه ثبت طرح صنعتی

اداره مالکیت صنعتی برای ثبت طرح صنعتی هزینه هایی را در نظر گرفته است که متقاضی ابتدا باید هزینه اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را پرداخت نمایید. هزینه هایی از قبیل پرداخت روزنامه و حق ثبت را پرداخت نمایید. هزینه های جانبی ثبت طرح صنعتی نیز از جمله این هزینه ها است. قیمت دقیق بر اساس تعرفه به روز سازمان مالکیت صنعتی باید محاسبه شود که بدین منظور می توانیید با کارشناسان ثبت نوول تماس بگیرید.

مراحل ثبت طرح صنعتی

1-فراهم نمودن مدارکی که در فوق ذکر شد.
2-ورود به سامانه https://www.iripo.ssaa.ir و تکمیل اطلاعات خواسته شده
این مراحل در عبارت زیر:

1-مشخصات مالک،نماینده قانونی،دریافت کننده ابلاغ،مشخصات طرح و غیره
2-بارگذاری ضمائم اظهارنامه (مدارک مثبت هویت حقیقی/حقوقی، تصویر کالا،وکالتنامه)
3-بازبینی اطلاعات و ضمائم
4-پرداخت هزینه و دریافت شماره اظهارنامه (پرداخت هزینه به منزله تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده،و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد.)
5-پس از دریافت شماره اظهارنامه چنانچه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد مراتب به صورت پست الکترونیکی (ایمیل) ویا پیامک به متقاضی اعلام می گردد و وی باید ظرف 30 روز پس از تاریخ اعلام،جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی از طریق سامانه به پرداخت هزینه اقدام نماید.در صورت عدم پرداخت هزینه در مهلت مقرر، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج 60 روز است.
6- درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

اگر متقاضی ثبت طرح صنعتی در کرج و تهران هستید می توانید در کم ترین زمان به بالاترین بهره وری و اهداف خود دست یابید. برای ثبت طرح صنعتی در کرج و تهران می توانید با مشاوران حقوقی موسسه ثبت نوول در تماس باشید تا از شرایط و هزینه های ثبت شرکت اطلاع کسب کنید.

بیشتر بدانید ...
ثبت شرکت طراحی دکوراسیون داخلی

اگر می خواهید ثبت طرح صنعتی در تهران داشته باشید حتما مقاله اختصاصی آن را مطالعه نمایید.

همچنین پسشنهاد می کنم مقاله ثبت طرح صنعتی در کرج را برای ثبت طرح صنعتی در استان البرز مطالعه نمایید.

5/5 - (1 امتیاز)
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها