راه های ارتباط با ما

ارتباط جهت درخواست ثبت شرکت و مشاوره ثبت برند

روابط عمومی

تلفن : 325 11 325 – 026 نمابر : 67 97 55 32 – 026

ستاد پشتیبانی از مشتری

کرج میدان آزادگان به سمت میدان طالقانی، بلوار طالقانی شمالی برج سایه طبقه 2 (طبقه اختصاصی مجتمع ثبتی ایلیا)

صدای مشتری

تلفن : 325 11 325 – 026 نمابر : 67 97 55 32 – 026

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ثبت نوول

شماره تماس – موسسه شعبه کرج: 137 32 – 026 – شعبه تهران :119 55 266 – 021