لوگو سفید ایلیا
خانه ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تعاونی
ثبت برند
ثبت نشان و علامت تجاری ثبت لوگو استعلام برند
خدمات
ثبت صورتجلسات
تغییر آدرس شرکت تمدید هیئت مدیره نقل و انتقال سهام ورود و خروج شریک
خدمات اداری
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع
خدمات مالیاتی
دفاتر پلمپ تجاری تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی ارزش افزوده
تماس با ما

وظایف بازرس شرکت


در هر ثبت شرکت سهامی بازرس شخصی می باشد که مجوز سرپرستی در کارهای هیات مدیره و پی جویی کارها و دفتر ها و اجازه هر نوع اظهار نظر در رابطه با کارهای متداول و رایج و مالی شرکت دارد.

وظایف بازرس در شرکت های تجاری

طبق لایحه قانونی بازرس در ثبت شرکت های سهامی خاص قادر می باشد از اعضاء شرکت باشد اما در شرکت های سهامی عام بازرس از خارج از کشور انتخاب و تعیین می شوند.اما اشخاصی که از خارج انتخاب و برگزیده می شوند بایستی اسم آن ها در " لیست رسمی بازرسان شرکت ها " که از جانب وزارت اقتصاد تهیه و تدوین می شوند ذکر گردیده باشد.

به همین ترتیب قانون تقاضا دارد تا سرپرستی دولت در شرکت های سهامی عام از طریق معین نمودن بازرس پایدار نماید . اما اضطراری و زوری می باشد که این گونه بازرس هایی که اسم های آن ها در لیست درج شده می باشد بایستی در نخست از طریق مجمع عمومی موسس و در آینده از جانب مجمع عمومی عادی تعیین و انتخاب گردند.

علاوه بر این مجمع عمومی بایستی یک یا چند بازرس جانشین هم تعیین و انتخاب نماید تا در صورت معافیت یا فوت یا کناره گیری یا گرفتن شرایط یا عدم قبولی عنوان به وسیله بازرس یا بازرسان اصلی به منظور انجام وظیفه های بازرسی احظار گردند.

همان گونه که مجمع عمومی عادی بازرس یا بازرسان را انتخاب و تعیین می نماید این قابلیت را دارد تا بتواند آن ها را برکنار کند اما در این حالت بایستی قائم مقام آن ها را هم انتخاب و تعیین کنند و انتخاب نمودن دوباره بازرس یا بازرسان پیشین اشکال و یا مانعی ندارد.

اشخاص ممنوع از انتخاب بازرس شرکت

بر اساس و طبق ماده 148 لایحه قانونی اشخاص ذیل قادر نمی باشند به عنوان بازرسی ثبت شرکتهای سهامی انتخاب و تعیین گردند:

  1. اشخاصی که در ماده 111 این قانون ذکر گردیده اند.
  2. مدیران و مدیر عامل شرکت.
  3. خویشاوندان و بستگان سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .
  4. هر فردی که خودش یا همسرش از افراد ذکر شده در بند 2 حقوق و یا مزایایی را اخذ می کنند.

وظایف و اختیارات بازرسان شرکت

وظایف بازرس یا بازرسان به موجب مقررات لایحه قانونی به شرح ذیل است:

1- ماده 147 – بازرس یا بازرسان علاوه بر وظیفه هایی که در دیگر مواد این قانون برای آن ها تعیین گردیده است وظیفه دارند در رابطه با واقعیت و صیح بودن لیست دارایی ولیست حساب دوره راندمان و منفعت وضرر و ترازنامه ای که مدیران به منظور واگذاری به مجمع عمومی تهیه و تدوین می نمایند و هم چنین در رابطه بادرستی مطلب ها و اطلاعاتی را که مدیران در تفویض مجمع های عمومی قرارداده اند اظهار نظر نمایند. بازرسان بایستی اطمینان به دست بیاورند که تکلیف ها و وظیفه های مالکان سهام در محدوده ای که قانون و اساسنامه شرکت معین و انتخاب نموده است به صورت مساوی و برابر رعایت گردیده باشد و هنگامی که مدیران اطلاعاتی را برخلاف واقعیت در تفویض مالکان سهام قرار دهند بازرسان وظیفه دارند که مجمع عمومی را از آن با خبر نمایند.

2- ماده 149- بازرس یا بازرسان قادر می باشند تا در هر وقت هر نوع پژوهش و تحقیق لازم را انجام دهند و سند ها و مدرک ها و اطلاعات مرتبط به شرکت را دریافت نمایند و آن ها بررسی و پژوهش نمایند.بازرس یا بازرسان قادر می باشند به پاسخ گویی و سرپرستی خود در انجام دادن وظیفه هایی که بر ذمه خود دارند از نظر کارشناسان و متخصصان استعمال نماید مشروط به آن که آن را در گذشتهَ به شرکت معرفی نموده باشند. این کارشناسان و بازرسان در مواردی که بازرس تعیین و مشخص می نماید مانند خود بازرس اجازه و مجوز هر نوع ارزیابی و پژوهش را خواهند داشت.

3- ماده 150- بازرس یا بازرسان وظیفه دارند با عنایت به ماده 148 این قانون بیانیه کامل و جامعی را در رابطه با وضعیت و چگونگی شرکت به مجمع عمومی ارائه نمایند. بیانیه بازرسان حداقل بایستی ده روز قبل از تشکیل شدن مجمع عمومی عادی به منظور رجوع مالکان سهام در مقر شرکت مهیا باشد.

تبصره – چنانچه شرکت بازرسان گوناگونی داشته باشد هر کدام یک قادر می باشند به صورت تنهایی وظیفه های خود را انجام دهند. ولی تمامی بازرسان باستی بیانیه ای را به صورت جداگانه تدوین و گردآوری نمایند . در صورتی که اختلاف نظری بین بازرسان وجود داشته باشد در بیانیه مورد های اختلاف با قید دلیل ذکر خواهد گردید.

4- ماده 151- چنانچه بازرس یا بازرسان هر نوع تخطی یا تقصیری در کارهای شرکت را از جانب مدیران و مدیر عامل رویت نمایند بایستی به نخستین مجمع عمومی مراجعه کنند اطلاع رسانی نماید و هنگامی که در حین انجام وظیفه یا خدمت خود از وجود داشتن یا به وجود آمدن جنایتی با خبر شدند بایستی به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نمایند و قضیه و مسئله را به نخستین مجمع عمومی اطلاع رسانی نمایند.

مسئولیت بازرسان شرکت

بازرس یا بازرسان با دربرداشتن تفویضات و وظیفه های قانونی مشمول وظیفه و خدمت هم می باشند. ماده 154 در این خصوص وظایفی را تعیین نموده است که عبارت اند از :

" بازرس یا بازرسان در برابر شرکت و افراد ثالث نسبت به اشتباهاتی که در حین انجام وظیفه های خود به آن دچار می شوند مطابق قاعده ها و ضوابط عمومی که به سرپرستی مدنی مرتبط می باشد برای ضرر و خسارتی که به بار آورده است مسئول خواهد بود و بایستی جوابگو باشد.

بی گمان علاوه بر عهده دار وظایف مدنی در صورتی که سرپیچی در انجام وظیفه های قانونی تعمدی و همراه با هم دستی یا شرکت در کارهایی کیفری انجام شده از جانب مدیر یا مدیران باشد سرپرستی کیفری هم متوجه بازرس یا بازرسان خواهد بود.

بازرس یا بازرسان مانند مدیران قادر نمی باشند در معامله هایی که با شرکت یا به حساب شرکت صورت می پذیرد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مستفید باشند.

شایان ذکر است که عهده دار خسارت های به بار آمده از این موضوع هم خواهند بود.

حق الزحمه بازرس در شرکتهای تجاری

بر اساس ماده 155 لایحه قانونی " مجمع عمومی عادی عهده دار معین نمودن دستمزد بازرس می باشد.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

اشخاصی که برای مدیریت شرکت رد صلاحیت می شوند

شرایط انتخاب اشخاصی که نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند - 1. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.٢. کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت:

لزوم تنظیم صورت جلسه از جلسات هیئت مدیره

لزوم تنظیم صورت جلسه از جلسات هیئت مدیره شرکتها - برای هریک از جلسات هیئت مدیره، باید صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیئت مدیره، نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر

ثبت شعبه و نمایندگی خارجی

ثبت شعبه و نمایندگی خارجی طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها شرکت خارجی وقتی در ایران میتواند به ثبت برسد که در کشور اصلی خود به ثبت رسیده و به صورت قانونی تشکیل شده باشد که اثبات این امر به عهده شرکت تقاضا کننده ی ثبت است.

ثبت ابطال شرکت

ثبت ابطال شرکت -ابطال» یا «بطلان» و «انحلال» دو مفهوم متفاوتند. بطلان شرکت ناظر به فرضی است که عقد شرکت از آغاز نفوذ و اعتباری نداشته است. حکم دادگاه این حقیقت را آشکار می سازد و پرده وهم و ریا را به کناری می زند. ولی در انحلال شرکت، از ابتدا عقد شرکت معتبری وجود داشته، اما سببی عقد موجود را به هم

وظایف بازرس شرکت

در هر شرکت سهامی بازرس شخصی می باشد که مجوز سرپرستی در کارهای هیات مدیره و پی جویی کارها و دفتر ها و اجازه هر نوع اظهار نظر در رابطه با کارهای متداول و رایج و مالی شرکت دارد.

ثبت انحلال شرکتهای سهامی

ثبت انحلال شرکتهای سهامی -طبق ماده ۱۹۹ ل.ا. قانون تجارت، شرکت های سهامی در موارد زیر منحل می شوند:1. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد؛٢. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده

تغییر نام شرکت

بعضی از شرکت ها به دلایل گوناگونی تمایل دارند که نام شرکت خود را تغییر دهند در این مقاله مطالعه نمایید که چگونه نام شرکت را تغییر دهید .

آثار تبدیل شرکت های تجاری

آثار تبدیل شرکت های تجاری - در مورد آثار تبدیل شرکتهای تجاری در قانون تجارت و لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ مقرراتی وضع نشده است. برخی از آثار تبدیل واضح و آشکار است و شاید به همین دلیل قانونگذار بیان نکرده است مانند اینکه شرکتی که مطابق مقررات قانونی تبدیل شده و مراتب تبدیل نیز در اداره ثبت شرکتها، ثبت و آگهی

مدیران شرکت تضامنی

مدیران شرکت تضامنی - مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکت تضامنی - محدودیت اختیارات مدیران شرکت تضامنی - طبق ماده ۱۲۰ قانون تجارت در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا خارج از شرکت به سمت مدیری انتخاب نمایند.بنابراین در شرکت تضامنی بر خلاف شرکت های سهامی نیازی به تشکیل مجمع عمومی

چگونگی تبدیل شرکت های تجاری

چگونگی تبدیل شرکت ها - منظور از تغییر در وضعیت حقوقی شرکت، تبدیل شرکت، ادغام و تجزیه آن است. تغییر یک شرکت به شرکت دیگر می تواند شکلی یا ماهوی باشد: اگر شرکتی به شرکت دیگری تبدیل شود تغییر شکلی است، اما اگر شرکتی در شرکت دیگر جذب یا ادغام شد، تغییر ماهوی است.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟