صفحه نخست » اخبار و مقالات » شیوه ثبت شرکت در سنندج

شیوه ثبت شرکت در سنندج

ثبت شرکت در سنندج

جهت ایجاد کسب و کارهای تجاری در سنندج به ثبت شرکت در سنندج نیاز می باشد. ثبت شرکت ثبت نوول در این مطلب درباره شیوه ثبت شرکت در سنندج مطالبی مکفی و شفاف و کامل را ارائه نماید تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

ثبت شرکت در سنندج

جهت ثبت شرکت در سنندج باید از یکی از قاب های ثبتی زیر یکی را با توجه به فعالیت خود برگزینید.

 1.  شرکت با مسئولیت محدود
 2. شرکت سهامی خاص
 3. شرکت سهامی عام
 4.  شرکت تضامنی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت مختلط غیر سهامی
 7. شرکت نسبی
 8. شرکت تعاونی

درباره شهر سنندج

پایتخت فرهنگی کردهای ایران و دومین شهر بزرگ کردنشین پس از کرمانشاه، سنندج می باشد. سنندج آب و هوای کوهستانی دارد و این آب و هوای کوهستانی سبب شده است تا پتانسیل های بسیاری برای سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی و گردشگری فراهم گردد.

شرایط ثبت شرکت در سنندج

برای ثبت شرکت در سنندج ابتدا باید شرکای معتمد و مناسب پیدا کرده در مورد میزان سرمایه آن ها در شرکت و سرمایه کل شرکت تصمیم گیری کنید. سپس باید نام های مناسب برای شرکت در نظر بگیرید تا یکی از آن ها در اداره ثبت شرکتهای سنندج تایید گردد.

در خصوص محل شرکت و سمت اعضا و اینکه چه کسی حق امضا دارد نیز باید قبل از اقدام به ثبت شرکت سنندج تصمیم گیری کنید.

نکته: اعضای شرکت باید 18 ساله یا بزرگتر باشند. سو سابقه کیفری نداشته باشند. اگر اعضای شرکت زیر 18 سال باشند فقط می توانند در شرکت شریک باشند و نمی توانند سهامدار گردند و نیاز به قیم قانونی دارند.

ثبت شرکت حرفه ایی در سنندج

ثبت شرکت در سنندج

مدارک و ملزومات ثبت شرکت سهامی خاص در سنندج

 • تکمیل دو رونوشت از اظهارنامه شرکت سهامی خاص که به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
 •  کامل نمودن دو رونوشت از اساسنامه شرکت سهامی خاص که به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
 •   دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
 •   رونوشت شناسنامه برابر اصل شده همه اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین.
 •  ارائه رونوشت کارت ملی برابراصل شده همه اعضای هیئت مدیره وسهامداران و بازرسین.
 •  چنانچه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند. ارائه رونوشت آخرین روزنامه رسمی، شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت)و رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی الزامی است.
 •  در صورتی که سهامدار خارجی وجود دارد برای اشخاص حقیقی ارائه رونوشت برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی.
 •  ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد.
 •  ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچ گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظف حقوق دریافت نمی دارند .در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.
 •   اصل وکالتنامه یا رونوشت برابر اصل وکالتنامه.
 •  ااصل قیم نامه یا رونوشت برابر اصل قیم نامه.
 •  ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت.
بیشتر بدانید ...
ثبت شرکت در قم

مدارک و ملزومات ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سنندج

 •  کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران
 •  رونوشت برابراصل شناسنامه شرکاءومدیران
 •  تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
 •  شرکت نامه در 2 برگ و تکمیل آن و به امضا رسانیدن ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران.
 •  اساسنامه شرکت در 2 جلد و به امضا رسانیدن ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
 •  صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره در 2 رونوشت که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز.
 •  تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن.
 • ارائه معرفی نامه نمایندگان، چنانچه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از میان اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
 • تسلیم مجوز در صورت نیاز  و مطابق تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

هزینه ثبت شرکت در سنندج

مطابق نوع فعالیت،تعداد اعضا و نوع شرکت هزینه ثبت شرکت در سنندج متمایز می باشد.هزینه های دیگری که شامل هزینه ثبت شرکت در سنندج می شود اعم از:هزینه های ثبتی، هزینه های درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی می باشد

. جهت اطلاع از هزینه دقیق ثبت شرکت سننج هم اکنون با کارشناسان ثبت نوول تماس بگیرید.

در خصوص هزینه ثبت شرکت در سنندج این مقاله اطلاعات خوبی را در اختیار شما می گذارد : هزینه ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت در سنندج

برای ثبت شرکت تخصصی در سنندج نخست باید مدارک را آماده کنید.پس از آن باید به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه کنید و اطلاعاتی همانند نوع شرکت،سرمایه شرکت و اعضای شرکت را که از شما خواسته شده است را کامل کنید.پس از آن باید 5 اسم را به ترتیب اولویت انتخاب کنید.

بیشتر بدانید ...
اداره کل ثبت شرکتها

سپس کارشناس حقوقی به ترتیب اولویت شما یکی از اسم ها را تایید می کند و به بررسی و ارزیابی اطلاعات دیگری که در سامانه درج شده است می پردازد.

در صورتی که اطلاعات وارد شده دارای نقص و اشکالی باشد، در سامانه برای شما ابلاغیه رفع نقص ارسال می شود و شما باید نقص و اشکال را برطرف نمایید و در صورتی که نقص و اشکال برطرف شود آن را تایید می نماید.

پس از پذیرش اینترنتی باید نسخه اصلی صورتجلسه های تنظیم شده و پیوست های آن ها را از طریق باجه های پست به شکل سفارشی به آدرسی که در تاییدیه پذیرش تایید شده است ارسال کنید.

با کامل نمودن فرم ها و ارسال آن به اداره ثبت شرکت ها درصورتی که مدارک شما دارای نقص و یا اشکالی باشد برای شما ابلاغیه رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص و اشکالات را برطرف کنید و در حالت دیگر حتی این امکان هم وجود دارد که اسناد شما رد گردد که در این صورت هم دلایل رد آن ها به صورت ابلاغیه ای برای شما ارسال می شود تا به منظور صدور مدارک جدید مبادرت نمایید.

در نهایت پس از آن که مدارک پذیرفته شد، مسئول اداره دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و در دفاتر مخصوص مشخصات محتویات ثبت می گردد.

مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می کند . سپس مسئول دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید.

بیشتر بدانید ...
مراحل ثبت شرکت تجاری در حقوق فرانسه

بعد از ثبت شرکت،متصدی ثبت باید نسخه دوم تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت،امضاء و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد، این سند، سند ثبت شرکت محسوب خواهد شد.

با توجه به ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه شرکت نامه و منضمات آن توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت چاپ و منتشر گردد.

اقدامات پس از ثبت شرکت

بعد از ثبت شرکت باید اقداماتی را به صورت اجباری انجام دهیم که این اقدامات به شرح ذیل می باشد:

 1. انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی: مراجعه به نزدیکترین واحد اداره مالیات جهت اعلام شرکت ثبت شده در نظام مالیاتی کشور و تشکیل پرونده مالیاتی.
 2. اخذ کد اقتصادی: کد اقتصادی در کرحله بعد اخذ می شودکه برای صدور فاکتور رسمی شرکت و ردگیری معاملات آن لازم است.
 3.  پلمپ دفاتر تجارتی: این دفاتر نیز پس از ثبت شرکت باید اخذ شود و درپایان سال مالی ریز هزینه ودرآمد در آن نوشته شده به اداره دارایی تحویل می شود و نیز هرساله باید اخذ گردد.

نهایتاً باید گفت که برای ثبت شرکت قدم اول بسیار مهم است زیرا « خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج»یعنی اگر می خواهید دیوار شرکت خود را درست بنا کنید،

باید از ابتدا مراحل ثبت آن را به دست افراد کاربلد که با پیچیدگی های ثبتی حقوقی آشنا هستند بسپارید تا اسم شرکت و موضوع فعالیت و سرمایه شرکت به درستی انتخاب شود و در آینده ناچار به ایجاد تغییرات و اتلاف وقت و هزینه اضافی نباشید.

جهت ثبت شرکت سنندج بهتر است هم اکنون با موسسه ثبتی حقوقی ثبت نوول تماس بگیرید

به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :