صفحه نخست » اخبار و مقالات » شرایط انتخاب هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

شرایط انتخاب هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

شرایط انتخاب هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

هر شرکت سهامی به وسیله ی تعدادی از اشخاص صاحب سهم (سهام دار) اداره می شود که هیئت مدیره نامیده می شود. در ادامه به شروط انتخاب هیئت مدیره که در روند ثبت صورتجلسه هیئت مدیره حائز اهمیت است خواهیم پرداخت.

شرایط عضویت هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص به چه صورت است ؟

برای آن که شخصی در هیات مدیره شرکت سهامی عضویت داشته باشد باید دارای اهلیت باشد هم چنین سهامدار شرکت علاوه بر این، نباید جزء آن دسته از محرومیت ها و ممنوعیت هایی که قانون تعیین و مشخص کرده است باشد.

⭐ الف ) اهلیت

در لایحه 1347 برای احراز سمت مدیریت قانون گذار ما محدوده سنی خاصی را مشخص نکرده است؛ با توجه به مورد ذکر شده ، مدیر می تواند هر سنی داشته باشد، تنها شرط مقبولیت این است که دارای اهلیت باشد.

⭐ ب) سهامدار بودن

در لایحه قانونی 1347، مدیریت شرکت سهامی وابسته به داشتن سهم در شرکت است. (ماده 117) کلام این راه حل این است که مدیریت شرکت باید به کسی اعطا شود که منافع و سرمایه ای به صورت شخصی در شرکت داشته باشد.

قانون گذار در لایحه قانونی 1347 تشخیص اندازه سود مدیر در شرکت را به اساسنامه واگذار کرده است . با توجه به ماده 114 لایحه اخیر: ” مدیران باید دارنده ی تعداد سهامی باشند که اساسنامه شرکت معین و مشخص کرده است.

هیئت مدیره شرکت ها

به گردهمایی تعدادی از صاحبان سهام که به وسیله ی مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت معینی به منظور اداره امور شرکت برگزیده می شوند و برای مدت معین و مشخصی انجام وظیفه می کنند هیات مدیره گفته می شود.

با توجه به قانون برای شرکت های سهامی خاص، هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد اما با این حال از آنجایی که هیئت مدیره یک شرکت سهامی خاص هم مانند یک شرکت سهامی عام باید یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب کند.

بیشتر بدانید ...
مزایای ثبت شرکت در همدان

بنابراین با توجه به قانون هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص هم باید حداقل 2 نفر عضو داشته باشد.

به وسیله مجمع عمومی عادی مدیران انتخاب خواهند شد. مجمع عمومی موسس اولین مدیران شرکت را انتخاب می نماید و زمانی شرکت تشکیل شده محسوب می گردد که مدیران و بازرسان انتخاب شده باشند و قبولی خود را اعلام کرده باشند.

شرایط انتخاب هیئت مدیره شرکت سهامی خاص چیست ؟

هر شرکتی در زمان تاسیس متشکل از افراد هم هدف و فعال می باشد که با تشکیل مجمعی با نام مجمع عمومی عادی و با انتخاب نماینده در این مجامع هرگونه جلسه ای که به شرکت و موضوع آن مربوط باشد را در آن انجام خواهند داد .

نمایندگان در مجمع عادی ثابت نبوده و به مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند و در طی این مدت تمامی امورات شرکت را به صورت کامل زیر نظر داشته و امورات را انجام خواهند داد.

عزل هرکدام از مدیران از طریق هیئت مدیره انجام می شود. اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی حداقل 5 نفر است .

شرایط انتخاب هیئت مدیره شرکت سهامی خاص چیست ؟

شرایط انتخاب هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

اشخاص غیر مشمول هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

بعضی از اشخاص نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی منصوب شوند. این اشخاص در ماده 111 ل. ا. ق. ت این گونه دسته بندی شده اند:

افراد مفلس و ورشکسته و افرادی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.

افرادی که به دلیل مرتکب شدن به جرم یا یکی از جرم و جنایت های ذیل باتوجه به حکم قطعی از حقوق اجتماعی به صورت کلی یا بخشی محروم شده باشند در مدت محرومیت: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جرم وجنایت هایی که به با توجه به قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری، جرم و جنایت هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری، اختلاس، فریب کاری، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی می باشد.

اگر شخصی دارای سابقه های ذکر شده باشد و به مدیریت شرکت منصوب شود دادگاه شهرستان پس از رسیدگی به تقاضای هر ذی نفع حکم قطعی و لازم الاجرای برکناری مدیر را خواهد کرد. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )

اساسنامه مدت مدیریت برای مدیران را تعیین می کند و به هر حال نباید بیشتر از دو سال باشد اما انتخاب مجدد آن ها مشکلی ندارد. ( ماده 109 ل. ا. ق. ت )

بیشتر بدانید ...
ثبت شرکت در کرمان

تغییرات در هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت آن ها ( در محدوده قانون ) در سزاواری مجمع عمومی فوق العاده می باشدبه همین دلیل به منظور تغییرات در ترکیب اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص تمامی یا بیشتر سهامداران ، باید یک مجمع عادی به طور فوق العاده را تشکیل دهند.

به منظور رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده حضور حداقل دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، الزامی و ضروری می باشد. اگر در اولین جلسه این حد نصاب فراهم نشد، در جلسه دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمی خواهد بود.

چنانچه در جلسه دوم هم حد نصاب قانونی فراهم نگردد در این صورت موضوع انجام نشدنی می باشد و برخلاف مجمع عمومی موسس، که در این صورت جلسه سومی پیش بینی شده است.

در مورد مجمع عمومی عادی ، که در جلسه دوم با حضور هر تعداد از صاحبان سهام می توان تصمیم گیری نمود، در مورد مجمع عمومی فوق العاده با تشکیل جلسه دوم و عدم تامین حد نصاب مشخص می شود که سهام داران شرکت تمایلی به طرح آن ندارند و موضوع به طور موقت به حال خود باقی می ماند.

در هر حال ، بعد از به حد نصاب رسیدن، تصمیم گیری در مجمع ذکر شده، همواره با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی، معتبر و رسمی خواهد بود. شایان ذکر است در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت باتوجه و بر اساس اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی و ضروری می باشد. ( ارائه فهرست سهامداران حاضر در جلسه با امضاء سهامداران الزامی می باشد.)

با توجه به مقررات ، هر گونه تغییر در اطلاعات اشخاص، تغییر در تعداد مدیران، تمدید مدت ماموریت هیئت مدیره و بازرسین و به طور کلی تغییراتی که به هر شیوه ای با اطلاعات اشخاص حقیقی و سرمایه آن ها مرتبط باشد نیازمند ثبت تغییرات و ارسال یک نسخه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت های محل ثبت می باشد.

تمامی اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir انجام می شود.

موارد منع افراد برای مدیریت شرکت

  • کسانی که  حکم ورشکستگی آن ها از قبل صادر شده است.
  • کسانی مرتکب جرایمی چون : کلاهبرداری ، سرقت ،خیانت در امانت، اختلاس  شده باشند.
  • مواردی که در آن ها اموراتی مثل تصرف غیر قانونی اموال عمومی انجام شده باشد.
  • سلب صلاحیت افراد و یا فوت یکی از مدیران در شرکت
  • اگر در یک شرکت یک یا چند نفر از مدیران شرکت فوت کنند و یا اقدام به استعفا کنند و یا به دلایل قانونی از آن ها سلب صلاحیت شود . بدین صورت تعداد اعضا در هیئت مدیره کاهش یابد. بر طبق اساسنامه شرکت نتوان اعضای علی البدل برای شرکت انتخاب کنند.
بیشتر بدانید ...
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز جهت صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

  1. مدارک هویتی اعضای هیات مدیره ارائه شود. (کپی برابر اصل شده دفتر خانه اسناد رسمی)
  2. تمامی مدارک ثبتی شرکت همراه با روزنامه های تاسیس و تغییرات شرکت ارائه شود.

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت…………………….. و شناسه ملی …………………. مورخ …………………… ساعت…………………….. با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ابتداد در اجرای ماده 101 ق.ت

آقای/خانم…………………………………….. به سمت رئیس جلسه

آقای/خانم………………………………….. و …………………………………. به سمت نظار

آقای/خانم…………………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.

تعداد اعضاء هیأت مدیره به………………………….. نفرکاهش /افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/خانم………………………………….. احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

ثبت تغییرات در شرکت های سهامی

در دنیای دیجیتال امروزی افراد به دنبال رفع نیازهای خود به صورت اینترنتی می باشند . انجام امورات ثبت و تغییرات در شرکتها در کرج و تهران و تمامی شهرهای کشور به صورت اینترنتی انجام پذیر می باشد .

بدین صورت که متقاضیان با مراجعه به سایت اداره ثبت و ارائه مدارک مورد نیاز امور ثبتی خود را گام به گام انجام خواهند داد.

برای انجام این امور بهتر است با مشاوران حقوقی ثبت نوول در تماس باشید تا مراحل ثبت و تغییرات شرکت شما بدون اندکی نقص و با حداقل زمان ممکن به سرانجام خواهد رساند .

موسسه ثبت نوول مفتخر است که در طول سال ها خدمات شایسته خود در انجام امور ثبتی و حقوقی پیشگام دیگر موسسات می باشد .

برای کسب اطلاع از تمامی مفاد و قوانین ثبت و تغییرات شرکت ها تنها کافی است با شماره تماس های موسسه تماس حاصل فرموده و از مزایای مشاوره رایگان کارشناسان ثبتی ما بهره مند شوید .

3.6/5 - (5 امتیاز)
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
27 نظرات
قدیمی ترین
جدید ترین بیشترین امتیاز
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

اطلاعات بسیار خوبی بود سپاسگزارم.
ضمنا از تمس تلفنی و مشاوره شما هم بسیار ممنونم

درود بر شما . سپاس از نگاه زیباتون .

سلام وقت بخیر
در صورتی که افزایش سرمایه سرمایه شرکت در اداره ثبت پذیرش نهایی شده ولی هنوز مورد برسی توسط اداره ثبت شرکت ثبت قراار نگرفته می توانیم صورتجلسه تغییر مدیران را ثبت کنیم؟

درود دوست عزیز تمامی امور تغییرات شرکت باید به ترتیب در اداره ثبت شرکتها انجام گیرد . می توانید برای پیگیری پرونده خود با وکلای حقوقی نوول با شماره 02632137 تماس بگیرید.

سلام من سهام.دار شرکت هدایت کشتی خلیج فارس می باشم این شرکت خصوصی است بدون وابستگی به دوایر دولتی
ایاا سازمان بنادر می تواند هیات مدیره منتخب مجمع را خود راسا عزل و یک.نفر را خود به پست رئیس هیات مدیره منصوب کند وبدون.اگهی تشکیل مجمع وحضور سهام.داری طی نامه ای به قوه قضائیه وقوه قضائیه می نویسد براساس اعلام.سازمان بنادر آقایان فلان ووووو تعین شدند آیا این انتصاب سندیت دارد

سلام.
آیا فرد مسوول در اداره دولتی می تواند عضو هیات مدبره شرکت خصوصی شود؟

با سلام افراد شاغل در ادارات دولتی حق مشغول شدن در شرکتهای خصوصی را ندارند

اگر فردی کار مند دولتی باشد و در شرکت خصوصی عضو هیئت مدیره و.. به کار گرفته شود مشمول مجازات تصدی بیش از یک شغل می شود و اگر با هامان سازمان یا سازمان های دولتی آن شرکت فعالیت تجاری داشته باشد مشمول مجازات منع مداخلات کارکنان دولت می باشد

درود بر شما بله در حال حاضر سامانه ثبت شرکت ها عضویت کارکنان دولت در سمت های شرکت های تجاری را قبول نمی کند و چون این شخص از قبل عضو بوده بهتر است هر چه زودتر با تنظیم صورتجلسه از سمت این شرکت خارج شوید هر چند اگر خارج هم نشوید بعد از مدتی اگر شرکت بخواهد تغییراتی انجام دهد تا زمانی که خروج این شخص انجام نشده باشد تغییرات امکان پذیر نیست. در خصوص سوال شما برابر قانون این جرم محسوب می شود اما تا کنون چنین برخوردی با کارکنانی که چنین شرایطی داشتن اتفاق نیوفتاده است قبل… ادامه مطلب »

سلام
سهامدار عادي يك شركت سهامي خاص ، در مراحل ثبت شركت به عنوان منشي هيئت مديره ( نه عضو هيئت مديره ) انتخاب شده ، آيا منشي هم يكي از اعضاي هيئت مديره محسوب ميشه ؟

درود بر شما خیر به عنوان منشی هیئت مدیره باید در جلسات هیئت مدیره حضور داشته باشد اما عضو هیئت مدیره نیست و حق رای ندارد.

حکم انتخاب یک نفر بصورت همزمان بعنوان هیات تصفیه بیش از یک شرکت چیست ./.

درود بر شما به دلیل تخصصی بودن سوال شما بهتر است با موسسه نوول تماس بگیرید و به رایگان مشاوره حقوقی دریافت کنید.

با سلام
زمانی که احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به یکی از اعضا هیات مدیره میدن جهت مراجعه به اداره ثبت شرکتها حتما باید شخص مورد نظر رییس جلسه باشه یا هر شخصی از اعضا هیات مدیره میتونه وکالت بگیره

درود بر شما در صورتی که این کار به یکی از اعضاء در اساسنامه محول شده باشد سایر اعضاء نمی توانند به اداره ثبت شرکت ها جهت انجام امور ثبتی شرکت مراجعه کنند. اما اگر در اساسنامه چیزی تحت این عنوان مطرح نشده هر یک از اعضاء که سایر شرکاء به وی وکالت دهند می تواند امور مربوطه را انجام دهد.

سلام و خسته نباشید
سهام وثیقه در تصدی سمت مدیریت شرکت سهامی چه مقدار باید باشد در اساسنامه مدیر عامل و رییسهیئت مریره یک شخص می باشد و 50 درصد سهم ولی نایب آن 25 و عضو اصلی هیئت میدره و منشی هیئت مدیره 5 در صد ارد باید چند سهم تعریف کرد در ماده 34 اساسنامه سازمان ثبت اسناد و املاک مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

با تشکر روزبه پزشکی 1401/06/02

درود بر شما حداقل وثیقه بر حسب شما متفاوت است. باید به اساسنامه شرکت مراجعه کنید اصولاً در اساسنامه هر شرکت این موارد عنوان شده و برای شرکت های مختلف بر اساس توافقات شرکاء این موارد متفاوت می باشد.

سلام. آیا برای کاندیداتوری عضویت هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حضور خود فرد الزامی است؟

سلام بله به عنوان یک سهامدار باید در جلسه حضور پیدا کنید. علاوه بر این شخصی که به عنوان هیئت مدیره انتخاب می شود باید صورتجلسه را امضاء نماید.

با عرض سلام و خسته نباشید
سوالم اینه آیا در انتخابات هیئت مدیره شرکتهای سهامی خاص شرط اینکه کاندیدا باید ۳ سال بیشتر از سهامدار شدنش در شرکت گذشته باشد وجود دارد؟
ممنون

دزود بر شما چنین شرطی در قانون تعریف نشده است اما ممکنه در زمان تاسیس شرکت سهامداران چنین شرطی را در اساسنامه عنوان کرده باشند که در این صورت این موضوع وجه قانونی پیدا می کند.

ممنون از پاسختون🙏

سپاس بابت همراهیتون

اگر یک عضو هیئت مدیره خواهان استعفا از سمت خود باشد ولی هیچ یک از سهامداران نخواهند عضو هیئت مدیره باشند اونوقت اون عضو چه باید انجام دهد تا بتواند از لیست
اسامی اعضا هیئت مدیره شرکت خارج شود

درود بر شما استعفا از سمت هیئت مدیره اگر سمت مدت مشخصی ندارد باید صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره تنظیم و امضاء شود. اگر توافقی در این زمینه صورت نگرفت باید دعوت مجمع صورت گیرد و با اکثریت عددی و سهامی می توانید صورتجلسه هیئت مدیره تنظیم کنید. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره دقیق تر می توانید با کارشناسان ما در ثبت نوول تماس بگیرید.

سلام وقت بخیر
ببخشید برای ثبت شرکت بهم گفتن باید مدیرعامل بعنوان عضو اصلی هیيت مدیره ثبت بشه ولی موقع ثبت میگه این شخص یکبار بعنوان مدیرعامل ثبت شده باید چیکارکنم میشه راهنماییم کنید.ممنونم

سلام وقت بخیر اطلاعات وارد شده را حذ کنید و مجدد اطلاعات مدیر عامل را وارد کنید. بعد در همان قسمت که مدیر عامل را انتخاب می کنید مدیر عامل و عضو هیئت مدیره را انتخاب کنید.