صفحه نخست » اخبار و مقالات » پروانه بهره برداری صنایع

پروانه بهره برداری صنایع

پروانه بهره برداری صنایع

درصورتی می توان پروانه بهره برداری صنایع را کسب کرد که کلیه پیش نیازهای ضروری جهت شروع فعالیت آماده و مهیا شده باشد. متقاضی اخذ پروانه بهر برداری صنایع لازم است پیش از اقدام برای راه اندازی و تجهیز کردن واحد صنعتی جواز تاسیس دریافت کرده باشد. در ادامه با مطح کردن نکات مهم اخذ چنین مجوزی را سهولت کرده ایم.

پروانه بهره برداری صنایع چیست ؟

به مجوزی پروانه بهره برداری گفته می شود که برای کلیه فعالیت های صنعتی صادر شود. به عنوان مثال تهیه زمین تاسیسات، ساخت بناها، نصب دستگاه های خط تولید، استخدام نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی.

کلیه واحدهای صنعتی که مشغول فعالیت های اقتصادی هستند و حائز شرایط لازم هستند، می توانند نسبت به کسب یا باطل نمودن پروانه بهره برداری عمل کنند.

مزایای پروانه بهره برداری صنایع

 • به ثبت رساندن برند در هر گروه صنفی با کسب پروانه بهره برداری تسهیل می شود.
 • مجاز به برخورداری از تسهیلات بانکی می شوید.
 • معافیت مالیاتی مشمول افرادی می شود که مشغول فعالیت های هنری می باشند.
 • افرادی که با داشتن پروانه بهره برداری از تسهیلات بانکی استفاده کرده باشند، از پرداخت جریمه های معوقات اقساط بانکی معاف می شوند و مشمول بخشش جرایم می گردند.
 • در اولویت اخذ گواهینامه های مختلف خواهند بود.
 • با در اختیار داشتن پروانه بهره برداری قادر به شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی به منظور معرفی محصولات و سودآفرینی خواهید بود.
 • مشمول برخورداری از کلیه تشویقات وزارت صنعت خواهید شد.

آیین نامه اخذ پروانه بهره برداری صنایع

کلیه واحدهای صنعتی دارای جوازیا اعلامیه تاسیس یا بدون آن، قبل از اینکه نسبت به نصب دستگاه های خط تولید، استخدام نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی اقدام کنند، ملزم به کسب پروانه بهره برداری مطابق با قوانین و مقررات مرتبط می باشند.

 •  منظور از تولید آزمایشی نصب، راه اندازی تجهیزات ودستگاه های مرتبط با تولید انبوه محصول در طی مدت معلوم می باشد. سازمان صنایع معادن استان، مرجع ذی صلاحی است که مشخص می کند تولید انبوه صورت گرفته یا خیر.
 •  ممنوعیت گرفتن پروانه بهره برداری در محدوده 120 کیلومتری تهران و محدوده 50 کیلومتری شهر اصفهان اعمال می گردد.
 •  گرفتن پروانه بهره برداری برای قسمت آماده بهره برداری از ظرفیت کلی، عاری از ایراد می باشد.
 •  می توان تغییرات ظرفیت را در پشت پروانه بهره برداری نوشت، بدون اینکه ضوابط ماده 1 و تنها با توجه به موارد قید شده در مقررات استقرار را رعایت کرد.
 •  مطابق ماده (2، 3) صورت جلسه شورای عالی صنایع که در تاریخ 30/5/1364 برگزار شد و متعاقب قوانین و مقررات پروانه بهره برداری، واحدهایی مجاز به انتقال به شهرک های صنعتی هستند که گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی گرفته باشند.
 •  به واحدهایی سرویس رسانی می شود که کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مانند پروانه بهره برداری در اختیار دارند ولی هنگامی می توانند در نوع تولید، گسترش کار و افزایش محدوده فعالیت خود تغییراتی انجام دهند که به شهرک های صنعتی منتقل شده باشند.
 •  تاریخ کسب پروانه بهره برداری با تاریخ بهره برداری یکسان بوده و با اجرای آن، فرایند کسب پروانه بهره برداری قسمت تولیدی با رویه های صنعتی هماهنگ و یکسان می گردد.
بیشتر بدانید ...
انتقال گواهینامه اختراع

پروانه بهره برداری صنایع چیست ؟

روش اخذ پروانه بهره برداری صنایع

 1. تحویل مدارک لازم توسط درخواست کننده
 2. تحقیق درخصوص اطلاعات از سازمان های مسئول (محیط زیست‏‏، مرکز بهداشت، کار و امور اجتماعی، اداره نظارت بر مواد غذائی و داروئی و …)
 3. ارائه فرم پر شده پروانه بهره برداری
 4. بازرسی از واحد جهت مشخص کردن ظرفیت آن و تعیین صحت و سقم اطلاعات مندرج در فرم توسط کارشناس
 5. واریزهزینه تمبر پروانه بهره برداری
 6.  کسب پروانه بهره برداری

سامانه پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری در موارد متعددی صادر می شود و برای بهره برداری یا تولید محصولی می باشد. پروانه بهره برداری توسط سازمان های دولتی و غیر دولتی تنظیم می شود و بر اساس مقررات ثبتی به ثبت می رسد. سازمان صمت بعد از صدور جواز تاسیس و پایان عملیات تاسیس اجازه اخذ پروانه بهره برداری را می دهد.

مدارک اخذ پروانه بهره برداری صنایع

 • رسید پرداخت عوارض مجوز فعالیت اقتصادی
 • کپی کلیه مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی
 • تصویر مدارک شناسایی و کارت ملی اشخاص حقیقی
 • تحویل پایان کار ساختمانی که از سازمان عمران و توسعه شهری اخذ شده
 • تاییدیه استاندارد برای واحد‎ها‎ی مشمول استاندارد اجباری
 • کپی برابر اصل سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کسب و کار
 • تاییدیه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی برای واحدهای مواد غذائی، داروئی و بهداشتی
 • تاییدیه استانداری، اداره کل محیط زیست بهداشت و کار و امور اجتماعی برای پروژه ذیربط

مدت زمان دریافت پروانه بهره برداری

از زمانی که مدارک شما تکمیل می شود و طرح توجیهی خود را نیز آماده کرده باشید می توانید برای صدور پروانه بهره بداری درخواست دهید. در سازمان صمت بررسی درخواست ها و صدور پروانه بهره برداری 40 روز زمان خواهد برد.

بیشتر بدانید ...
هزینه تمدید کارت بازرگانی

تغییر مکان واحدهای دارنده پروانه بهره برداری صنایع

انجام تغییرات در پروانه بهره برداری متناسب با تغییر محل جغرافیایی به شرح زیر صورت می گیرد. در صورتی که محل واحد در حوزه استان تغییر یابد، می بایستی پس از اخذ پروانه بهره برداری قبلی، آن را باطل نموده و پروانه جدیدی مطابق مفاد مقرر شده در ماده 1 از سازمان صنایع و معادن استان ذی ربط اخذ کرد. (محل جدید واحد در پشت پروانه جدید نوشته می شود.)

اگر محل واحد از استانی به استان دیگر متنقل شده باشد. (به استثنای محدوده 12 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان) پروانه بهره برداری جدید پس از دریافت درخواست متقاضی مطابق ماده 1 دستور فوق پس از این صادر می گردد که پروانه بهره برداری قبلی توسط سازمان صنایع و معادن مبداء گرفته شده و توسط سازمان صنایع و معادن مقصد باطل شود.

نهادهای اجرایی و موسسات مرتبط به آنها ملزم هستند براساس مقررات اجرایی ازکاربرد نام ها، عنوان ها و اصطلاحات خارجی اجتناب کرده و باید به درخواست کنندگان پروانه بهره برداری اعلام نمایند تا قبل از صدور پروانه، اسم محصول یا شرکت خود را عوض کرده و اسم فارسی انتخاب نمایند.

پس از پر کردن فرم ها و تحویل اسناد و مدارک، حداکثر15 روز طول می کشد تا پروانه بهره برداری صادر شود. نهاد مسئول بر اجرای آیین نامه فوق، معاونت امور تولید می باشد. پس از کسب مصوبه و تاییدیه وزیر صنایع و معادن می توان در مفاد آیین نامه فوق دخل و تصرف نمود.

نمونه پروانه بهره برداری

افرادی که این پروانه را توسط برخی سازمان های خصوصی درخواست می دهند و ممکن است در برخی موارد مداررک جعلی به آنها ارائه شود لازم است نمونه پروانه بهره برداری را مشاهده کنند تا با تطابق از اصل بودن مدرک اطمینان حاصل نمایند. این پروانه باید دارای مهر رسمی سازمان صنعت، معدن، تجارت باشد. تمامی ظرفیت ها و محصولات قابل بهره برداری بر اساس ظرفیت کارخانه یا کارگاه در پروانه بهره برداری عنوان می شود.

نمونه پروانه بهره برداری 

استعلام پروانه بهره برداری صنعت و معدن

متقاضی برای استعلام پروانه بهره برداری صنعت و معدن باید وارد سایت بهین یاب شود. این سایت همچنین برای درخواست پروانه و پیگیری پرونده نیز کاربرد دارد. بنابراین وارد سایت بهین یاب می شوید در این سایت شماره پروانه بهره برداری موررد نظر را وارد نمایید. تمامی پروانه های مربوط به اداره صنعت و معدن در سایت بهین یاب ثبت می شوند.

سایت بهین یاب برای استعلام پروانه بهره برداری صنعت و معدن در صفحه اصلی این سایت استعلام پروانه بهره برداری را فعال کرده است. از این رو اگر شماره پروانه فعال باشد می توانید استعلام آن را دریافت کنید.

بیشتر بدانید ...
اخذ کد اقتصادی

ابطال پروانه بهره برداری صنایع

ابطال پروانه بهره برداری مشروط به موارد زیر بوده و توسط سازمان صنایع و معادن استان ها انجام می شود:

 •  واحدهایی که به عنوان واحد تولیدی فعال شناخته نمی شوند چرا که امکانات تولیدی نظیر محل تولید ، دستگاه ها و دیگر مولفه های مهم تولیدی را در اختیار ندارند.
 •  پس از وصول تقاضای مکتوب دارندگان پروانه بهره برداری
لازم است در صورت وجود هر یک از شرایط بالا، پس از بازرسی کارشناس از محل واحد، یک گزارش جامع با ذکر علل ابطال پروانه تهیه شده و پس از وصول پروانه اصلی و باطل کردن آن و درج این مورد در پرونده واحد، نامه ای مبنی بر ابطال آن به درخواست کننده فرستاده شود.

ارسال یک نسخه از کپی نامه ابطال پروانه به واحدهای زیر:

-اداره صنایع تخصصی مربوطه، اداره آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن، تمام اداره کل حفاظت محیط زیست استان، ادارات کل کار و امور اجتماعی استان

اقدامات قبل از اخذ پروانه بهره برداری صنایع

قبل از اقدام برای اخذ پروانه بهره برداری باید به نکاتی توجه شود و آن ها را به صورت قانونی انجام دهید . ثبت شرکت از مهم ترین مراحل قبل از اخذ پروانه بهره برداری می باشد که باید توسط موسسین شرکت ها و یا با در اختیار گذاشتن مدارک نزد وکیل تمام مراحل را به صورت قانونی به سرانجام برساند.

برای ثبت شرکت ها در کرج و تهران و تمامی شهرهای کشور می توانید از مشاوران مجرب موسسه ثبت نوول بهره گرفته و با در اختیار گذاشتن مدارک مربوطه به این موسسه گام های خود را در جهت قانونی انجام دادن امورات خود بردارید.

اخذ مجوزهای لازم قبل از تاسیس واحد صنعتی

بعضی از امورات مربوط به تجارت نیازی به مجوز خاصی ندارند ولی در راه اخذ پروانه برای یک کارخانه و راه اندازی آن باید از مراکز ذی ربط اقدام به اخذ مجوز شود . این مجوزها شامل 3نوع می باشند که باید برای اخذ آن ها به صورت قانونی اقدام شود. ثبت شرکتها در زمان قبل از تاسیس و یا اقدام به تاسیس یک واحد صنعتی الزامی و ضروری می باشد .

 • اخذ موافقت های اصولی از وزارت صنایع
 • دریافت پروانه احداث کارخانه
 • اخذ پروانه بهره برداری

برای اخذ این سه مجوز برای احداث واحد صنعتی تنها با شماره گیری موسسه ثبت نوول به صورت قانونی به اهدافتان دست خواهید یافت .

5/5 - (1 امتیاز)
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها