صفحه نخست » اخبار و مقالات » ثبت شرکت سریع در مشهد

ثبت شرکت سریع در مشهد

ثبت شرکت ها

تیم تحریریه موسسه ثبت نوول در این مقاله می خواهد به مطالب سودمندی درباره ثبت شرکت در مشهد بپردازد،چنانچه اطلاعات لازم و کافی در این زمینه ندارید تا انتهای مقاله همراه ما باشید.با خواندن این نوشتار پاسخ کلیه سوالات خود در خصوص ثبت شرکت در مشهد را دریافت خواهید کرد.

تعریف شرکت

شرکت به معنای این است که دو یا چند نفر با همکاری همدیگر مجموعه ای را تشکیل دهند و به فعالیت های اقتصادی که مورد نظرشان می باشد بپردازند و در همه ی امور شرکت مانند سود،دیون و درآمد و….. تحت یک چارچوب خاص با هم شریک باشند. این چارچوب اگر طی قراردادی با فرمت خاص نزد متولی امر ابراز و به ثبت برسد ثبت شرکت انجام شده است.

نکاتی در مورد ثبت شرکت در مشهد

دومین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران مشهد است.هم چنین مشهد پایتخت معنوی ایران نیز محسوب می شود.مشهد دارای کارخانه ها و نیروگاه ها و شهرک های صنعتی بزرگی می باشد.همین امر سبب شده است تا اشخاص زیادی تمایل به ثبت شرکت در مشهد داشته باشند. در صورتی که شما هم تمایل به ثبت شرکت مشهد دارید و قصد دارید شرکتی را در مشهد به ثبت برسانید،تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.موسسه ثبت نوول با ارائه بهترین خدمات شما را در کلیه ی مراتب ثبت شرکت در مشهد یاری می کند.

انواع شرکت های تجاری

شرکت های تجارتی در کشور ایران به 7 گروه تقسیم می شود که به شرح ذیل می باشد:

1. شرکت سهامی (شرکت سهامی خاص-شرکت سهامی عام)

2. شرکت با مسئولیت محدود.

3. شرکت تضامنی.

4. شرکت مختلط غیر سهامی.

5. شرکت مختلط سهامی.

6. شرکت نسبی.

7. شرکت تعاونی تولید و مصرف.

در ذیل به توضیحات مختصری درباره دو نوع مهم از شرکت های ثبتی می پردازیم:

ثبت شرکت سهامی خاص

یکی از انواع شرکتهای تجاری شرکت سهامی خاص می باشد که جهت ثبت آن حداقل سه نفر عضو باید وجود داشته باشد،حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است. در این شرکت باید دو نفر تحت عنوان بازرس اصلی و علی البدل وجود داشته باشد. هم چنین سمت مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس در شرکت سهامی خاص باید تعیین شود و این امر الزامی است. اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص برای دو سال و بازرسان جهت یک سال مالیاتی انتخاب می شوند و بعد از آن باید مدت زمان حضور اعضا تمدید شود. جهت اخذ اطلاعات بیشتر در این خصوص حتماً این مقاله را مطالعه فرمایید : ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت حدود می تواند با حد اقل دو شریک به ثبت برسد.جهت انجام فعالیت های بازرگانی شرکت با مسئولیت محدود انتخاب می شود.حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود 1.000.000 ریال می باشد.برای اعضای هیئت مدیره مدت عضویت نامحدود می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکا با توجه به سرمایه ای که به شرکت آورده اند در برابر قروض و دیون شرکت مسئول می باشند.

ثبت شرکت ها

ثبت شرکت در مشهد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در مشهد

 • ارائه دو فتوکپی از اظهارنامه شرکت
 • ارائه دو فتوکپی از اساسنامه شرکت
 • ارائه دو فتوکپی از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین.
 • ارائه دو فتوکپی از صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
 • ارائه فتوکپی از شناسنامه برابراصل شده به وسیله دفاتراسنادرسمی همه اعضا هیات مدیره ،سهامداران وبازرسین.
 • ارائه فتوکپی از کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی همه اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین.
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 • ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد.
 • ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد.
 • ارائه ی اقرارنامه کلیه ی اعضا هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نمی باشند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را ندارند.
 • ارائه وکالتنامه امضاء شده.
 • ارائه اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 • چنانچه اعضا یا سهامداران شخص حقوقی باشند، ارائه فتوکپی آگهی تاسیس، روزنامه رسمی، فتوکپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی الزامی است.
 • چنانچه سهامدار خارجی وجود دارد و شخص حقیقی می باشد ارائه رونوشت برابر اصل پاسپورت و ترجمه رسمی آن، در صورتی که شخص حقوقی باشد ارائه گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده آن کشور که نشان دهنده آخرین وضعیت شرکت و ترجمه رسمی آن، همین طور اصل و ترجمه وکالتنامه الزامی است.
 • ارائه مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مشهد

 • ارائه دو فتوکپی از تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • ارائه دو فتوکپی از شرکت نامه
 • ارائه دو فتوکپی از اساسنامه
 • ارائه دو فتوکپی از صورت جلسه مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
 • ارائه فتوکپی از شناسنامه کلیه شرکا و مدیران در صورتی که مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود.
 • در صورت نیازاخذ و ارائه مجوز مربوطه

ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکتهای تجاری حتی زمانی که موضوع آن تجاری هم نباشد باز هم شرکت تجاری شمرده می شوند ماند شرکت تعاونی که اگرچه شرکتی می باشدکه اشخاص جهت بر طرف نمودن نیازهای مشترک و بهتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی خود به وسیله کمک متقابل تشکیل می دهند اما باز هم جز انواع شرکت های تجاری ایران است و تقاضای ثبت تعاونی در مشهد نیز زیاد است .به منظور تشکیل این شرکت به حضور حداقل 7 نفر با تابعیت ایرانی احتیاج است . این شرکت طبق قوانین بخش تعاونی تشکیل می شود و از اهداف هفت گانه این قانون تبعیت می کند.

این مقاله اطلاعات خوبی در خصوص شرکت تعاونی در اختیار شما می گذارد : ثبت شرکت تعاونی

هزینه ثبت شرکت در مشهد

هزینه ثبت شرکت در مشهد به نوع شرکتی که مد نظر دارید بستگی دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هزینه ثبت شرکت در مشهد می توانید با موسسه ثبت نوول تماس بگیرید و اطلاعات لازم و کافی در این زمینه را به طور کامل کسب کنید.

مراحل ثبت شرکت در مشهد

 1.  مراجعه نمودن به آدرس اینترنتی irsherkat.ssaa.ir
 2.  وارد نمودن مشخصات متقاضی
 3.  انتخاب نمودن ۵اسم برای شرکت به ترتیب اولویت
 4.  تعیین نمودن موضوع و قالب فعالیت شرکت
 5.  درج نمودن آدرس و تلفن شرکت و دفتر مرکزی متقاضی
 6.  تعیین نمودن سرمایه اولیه شرکت با توجه به نوع شرکت
 7.  درج نمودن مشخصات کلیه اعضاء و میزان سهام آن ها
 8.  ارائه اظهارنامه، اساسنامه، شرکت نامه در دو سری به صورت اسکن شده
 9.  ارزیابی و بررسی همه مدارک توسط کارشناسان اداره ثبت شرکت ها
 10.  دریافت تأییدیه و ورود به مرحله بعد یا مردود شدن درخواست
 11.  در صورت تأیید باید تمامی اوراق به امضای هریک از اعضاء برسد.
 12.  ارسال پستی مدارک به آدرس قید شده در تأییدیه
 13.  تنظیم نمودن و تهیه پیش نویس آگهی ثبت در روزنامه های رسمی به وسیله مسئول ثبت شرکت ها
 14. 14. رجوع نمودن مستقیم فرد متقاضی به اداره ثبت شرکت ها به همراه مدارک شناسایی
 15. 15. اخذ نمودن مدارک ثبتی شرکت
 16. 16. قید آگهی در روزنامه و پرداخت هزینه، ثبت شرکت.

مشاوران و کارشناسان ما در موسسه ثبت نوول آماده ارائه خدمات در خصوص ثبت شرکت مشهد می باشند.در صورت روبرو شدن با هر سوال و موردی می توانید با موسسه ثبت نوول در ارتباط باشید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان خبره و کاردان ما در این مجموعه ثبتی بهره مند شوید.

خدمات ثبتی در شهرستان های استان خراسان رضوی

 • ثبت شرکت درگز
 • ثبت شرکت قوچان
 • ثبت شرکت چناران
 • ثبت شرکت کلات
 • ثبت شرکت سرخس
 • ثبت شرکت تربت جام
 • ثبت شرکت فریمان
 • ثبت شرکت بینالود
 • ثبت شرکت باخرز
 • ثبت شرکت زاوه
 • ثبت شرکت نیشابور
 • ثبت شرکت فیروزه
 • ثبت شرکت خوشاب
 • ثبت شرکت جوین
 • ثبت شرکت جغتای
 • ثبت شرکت داورزن
 • ثبت شرکت سبزوار
 • ثبت شرکت بردسکن
 • ثبت شرکت خلیل آباد
 • ثبت شرکت بجستان
 • ثبت شرکت گناباد
 • ثبت شرکت خواف
 • ثبت شرکت رشتخواه
 • ثبت شرکت کاشمر
 • ثبت شرکت مه ولات
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *