صفحه نخست » اخبار و مقالات » ثبت تاسیس شرکت

ثبت تاسیس شرکت

ثبت تاسیس شرکت
باهم در این مقاله راجع به ثبت تاسیس شرکت بیشتر آشنا خواهیم شد. با پهناور تر شدن و مشکل تر شدن روابط در میان اشخاص در دنیای امروز, قانون و قوانین حاکم بر روابط و مناسبت ها بین اشخاص هم کماکان تصویر ساختار یافته تر و جامع تری به خود گرفته است. ثبت شرکت فرصتی است که اشخاص می توانند ساختار جامع تری به فعالیت ها و کسب و کار خود بدهند.

قوانین ثبت تاسیس شرکت

تعداد بسیار زیادی از کارها که در گذشته در رابطه بین اشخاص به شکل فردی و به صورت آزادانه و بدون آیین در جریان بود به ندرت تحت سلطه ی قانون و قوانین قرار گرفتند و شکلی ضروری و الزامی پیدا نموده اند. بسیار زیادی از کارهای متدوال جامعه در زمینه های بازرگانی، تجارت، خانوادگی و دیگر موارد از شکل و تصویر فردی خارج شده اند و تحت سرپرستی و حاکمیت دولت به وسیله کارهای قوانین و مقررات جای گرفتند.

قوانین ثبت تاسیس شرکت

ثبت تاسیس شرکت هم جزئی از همین الزامات و ضروریات قانونی می باشد که قوانین و مقررات به خصوصی برای آن تعیین و معین گردیده است.

در سال 1310قانون و قوانین ثبت شرکتها برای اولین بار وارد قوانین تجارتی ایران شدند که در 12 ماده تنظیم گردید و مجلس وقت آن زمان آن را به تصویب رساند.

بر اساس مواد 2 – 3 – 4 – 6 این قانون به الزامی و ضروری بودن ثبت شرکت در کشور تصریح و سفارش شده است و در صورتی که به ثبت رسانده نشود مجازات قانونی برای آن وضع شده است.

انواع ثبت تاسیس شرکت

با توجه به این تعاریف و تفاسیر شرکت به 2 شکل ذیل تقسیم می گردد.

  • شرکت تجاری
  • شرکت مدنی
بیشتر بدانید ...
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج فوری و ارزان

1 – شرکت تجاری

گونه ای از شرکت است که تحت تسلط و چیرگی قانون و قوانین تجارتی تشکیل می شود و مقصود و نیت از تشکیل و به وجود آوردن آن به دست آوردن سود و رجحان و تقسیم نمودن آن در میان اعضا می باشد و تمامی فعالیت های شرکت اطراف کارهای تجاری و بازرگانی را در بر می گیرد.

براساس و طبق ماده ی 20 قانون تجارت ایران , شرکت های تجاری به 7 نوع ذیل تقسیم می گردند :

  1. شرکت سهامی
  2. شرکت با مسئولیت محدود
  3. شرکت تضامنی
  4. شرکت مختلط غیر سهامی
  5. شرکت مختلط سهامی
  6. شرکت نسبی
  7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

2- شرکت مدنی

گونه ای از شرکت ها شرکت مدنی است که از گردهمایی صاحبان گوناگون در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل و راه اندازی می شود.

از مختلط گردیدن سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی شکل می گیرد با این تمایز که صاحب سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمی یاید و به صورت تک تک هر شخصی صاحب سرمایه ی خود می باشد و کارها به شکل انبازی صورت پذیرفته و اداره می شود.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نوعی دیگر از شرکت های تجاری ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد که حداقل با 2 شریک به ثبت می رسد.

اشخاصی که تمایل دارند شرکت بازرگانی را به ثبت برسانند شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب می نمایند. حداقل سرمایه به منظور ثبت این گونه از شرکت ها یک میلیون ریال 1.000.000می باشد.

مدت زمان مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، به صورت نامحدود می باشد مگر در صورتی که در اساس نامه به صورت دستور و قاعده ی دیگری وضع گردیده باشد.

در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت تا سقف اندازه سرمایه می باشد. در کشورهای خارجی به منظور انجام کارهای بازرگانی و جنرال در بیشتر مواقع شرکت با مسئولیت محدود ( LTD ) را انتخاب می نمایند.

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص گونه دیگری از شرکت های تجاری است . به منظور ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا 3 نفر می باشد . حداقل سرمایه به منظور ثبت این گونه از شرکت 1.000.000 یک میلیون ریال می باشد.

بیشتر بدانید ...
ثبت شرکت تولیدی

در شرکت سهامی خاص وجود حداقل 2 بازرس الزامی و ضروری می باشد . وجود هر کدام یک از عنوان های های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری و ضروری می باشد.

شرکت های عمرانی و ، شهرداری که به طور معمول در مزایده ها و مناقصه ها شرکت می نمایند ، شرکت سهامی خاص را برای خود بر می گزینند. مدت زمان اعتبار هیات مدیره در شرکت سهامی خاص 2 سال شمسی و برای بازرسین 1 سال مالیاتی می باشد و پس از به پایان رسیدن مهلت بایستی یا تمدید مجدد گردند و یا اشخاصی به جایگزینی آن ها منسوب شوند.

در جهت مطالعه بیشتر ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید

ثبت شرکت دانش بنیان

به شرکت هایی شرکت های دانش بنیان گفته می شود که قادر باشند با به فروش رساندن فناوری ( خدمات ) درآمد و سود را برای خود فراهم کنند.

به منظور ثبت نمودن شرکت دانش بنیان، شرکت سهامی خاص متناسب تر می باشد.

اعضای شرکت دانش بنیان بایستی به این شیوه چیده شوند: حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره بایستی دربردارنده مدرک کارشناسی ارشد به بالا و یا اختراعی ثبت شده باشند و یا در هیئت علمی دانشگاه عضویتی داشته باشند. شایان ذکر است که شرکت دانش بنیان به مدت زمان 15 سال از پرداخت نمودن مالیات ، عوارض و گمرک معاف می باشد.

از اهداف شرکت دانش بنیان می توان به مواردی از قبیل: جذب و تبدیل ایده ها و طرح ها به محصول و شغل های پایدار و با دوام ، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، سرپرستی و راهنمایی در راستا ی سودآوری و تولید فناوری های برتراشاره نمود.

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی می باشد که تحت نام مخصوصی به منظور انجام کارهای تجاری میان 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل و راه اندازی می شود به صورتی که اگر دارایی شرکت به منظور پرداخت نمودن قرض ها و ضمانت های شرکت کافی نباشد هر کدام یک از اعضای شرکت به تنهایی کفیل پرداخت نمودن کلیه قرض ها و ضمانت های شرکت در برابر اشخاص ثالث می باشد.

بیشتر بدانید ...
ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی می باشد که به منظور انجام کارهای تجاری تحت نام مخصوصی میان 1 یا چند نفر شریک ضامن و 1 یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون این که سهام منتشر شود تشکیل و راه اندازی می گردد.

ثبت شرکت مختلط سهامی

شرکتی را مختلط سهامی می گویند که تحت نام مخصوصی میان یک تعدادی از شرکای سهامی و 1 یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردد.

ثبت شرکت نسبی

شرکتی شرکت نسبی است که به منظور انجام کارهای تجاری تحت نام مخصوصی میان 2 یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر کدام یک از شرکاء به اندازه و مقدار سرمایه ی آن ها در شرکت می باشد.

ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

به شرکتی شرکت تعاونی تولید و مصرف گفته می شود که با هدف های هفت گانه ای که در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی درج شده است تشکیل و را اندازی می گردد و به منظور راه اندازی و تشکیل آن بایستی حدقل 7 نفر با قومیت و ملیتی ایرانی حضور داشته باشد.

هزینه ثبت شرکتها

مسئله مهم و حایز اهمیت در انجام امورات ثبت شرکت ها برآورد هزینه های ثبت شرکت ها می باشد که باید توسط اشخاص متخصص با سالها خدمات و رزومه ارزشمند در زمینه ثبت شرکتها اینکار را برای شرکت و برند شما به سرانجام برسانند و هزینه های ثبت شرکت در کرج و تهران و دیگر شهره را برطبق اولویت بندی در کم ترین زمان به شما ارائه دهند.

موسسه ثبت نوول بهترین گزینه برای انجام مراحل ثبت و نیز برآورد تعرفه های ثبتی ثبت شرکت شما خواهد بود . با موسسه هم اکنون تماس گرفته و از مزایای مشاوره رایگان تیم مجرب ثبت نوول بهره مند شوید.

به این مقاله امتیاز دهید
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها