لوگو سفید ایلیا
خانه ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تعاونی
ثبت برند
ثبت نشان و علامت تجاری ثبت لوگو استعلام برند
خدمات
ثبت صورتجلسات
تغییر آدرس شرکت تمدید هیئت مدیره نقل و انتقال سهام ورود و خروج شریک
خدمات اداری
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع
خدمات مالیاتی
دفاتر پلمپ تجاری تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی ارزش افزوده
تماس با ما

ثبت تاسیس شرکت


با پهناور تر شدن و مشکل تر شدن روابط در میان اشخاص در دنیای امروز, قانون و قوانین حاکم بر روابط و مناسبت ها بین اشخاص هم کماکان تصویر ساختار یافته تر و جامع تری به خود گرفته است.

تعداد بسیار زیادی از کارها که در گذشته در رابطه بین اشخاص به شکل  فردی و به صورت آزادانه و بدون آیین در جریان بود به ندرت تحت سلطه ی قانون و  قوانین قرار گرفتند و شکلی ضروری و الزامی پیدا نموده اند و بسیار زیادی از کارهای متدوال جامعه در زمینه های بازرگانی – تجارت – خانوادگی و  دیگر موارد از شکل و تصویر فردی خارج شده اند  و تحت سرپرستی  و حاکمیت دولت به وسیله کارهای  قوانین و مقررات جای گرفتند.

ثبت شرکت هم جزئی از همین الزامات و ضروریات قانونی می باشد که قوانین و مقررات به خصوصی برای آن تعیین و معین گردیده است.

در سال 1310قانون و قوانین ثبت شرکت برای اولین بار وارد قوانین تجارتی ایران شدند که در 12 ماده تنظیم گردید و مجلس وقت آن زمان آن را  به تصویب رساند.

بر اساس  مواد 2 – 3 – 4 – 6 این قانون به الزامی و ضروری  بودن ثبت شرکت در کشور تصریح و سفارش  شده است و در صورتی که به ثبت رسانده نشود مجازات قانونی برای آن وضع شده است.

ثبت تاسیس شرکت

با توجه به  این تعاریف و تفاسیر  شرکت به 2 شکل ذیل  تقسیم می گردد.

 • شرکت تجاری
 • شرکت مدنی

1 – شرکت تجاری

گونه ای  از شرکت است که تحت تسلط و چیرگی قانون و قوانین تجارتی تشکیل می شود و مقصود و نیت از تشکیل و به وجود آوردن آن  به دست آوردن سود و رجحان و تقسیم نمودن  آن  در میان اعضا می باشد و تمامی فعالیت های شرکت  اطراف کارهای تجاری و بازرگانی را در بر می گیرد.

براساس و طبق  ماده ی  20  قانون  تجارت ایران , شرکت های تجاری به 7 نوع  ذیل تقسیم می گردند :

 1. شرکت سهامی
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

2- شرکت مدنی

گونه ای  از شرکت ها شرکت مدنی است  که از گردهمایی  صاحبان گوناگون  در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل و راه اندازی می شود و از مختلط گردیدن سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی اشخاص  حقیقی و حقوقی شکل می گیرد  با این تمایز که صاحب  سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمی یاید  و به صورت تک تک  هر شخصی صاحب سرمایه ی خود می باشد و کارها به شکل انبازی صورت پذیرفته و اداره می شود.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نوعی دیگر از شرکت های تجاری ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد که حداقل با 2 شریک به ثبت می رسد. اشخاصی  که تمایل دارند شرکت بازرگانی را به ثبت برسانند شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب می نمایند. حداقل سرمایه به منظور  ثبت این گونه از  شرکت ها یک میلیون ریال  1.000.000می باشد. مدت زمان مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود،  به صورت نامحدود می باشد مگر در صورتی که در اساس نامه به صورت دستور و قاعده ی  دیگری وضع گردیده باشد.در شرکت با مسئولیت محدود  مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت تا سقف اندازه  سرمایه  می باشد . در کشورهای خارجی به منظور انجام کارهای  بازرگانی و جنرال  در بیشتر مواقع شرکت با مسئولیت محدود ( LTD ) را انتخاب می نمایند.

جهت مطالعه بیشتر در زمینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص گونه دیگری از شرکت های تجاری است . به منظور  ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا 3 نفر می باشد . حداقل سرمایه به منظور  ثبت این گونه از  شرکت 1.000.000 یک میلیون ریال می باشد. در شرکت سهامی خاص  وجود حداقل  2 بازرس الزامی و ضروری می باشد . وجود هر کدام  یک از عنوان های  های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری و ضروری  می باشد. شرکت های عمرانی و ، شهرداری که به طور معمول در مزایده ها  و مناقصه ها شرکت می نمایند ، شرکت سهامی خاص  را برای خود بر می گزینند. مدت زمان  اعتبار هیات مدیره در شرکت سهامی خاص 2 سال شمسی و برای بازرسین 1 سال مالیاتی می باشد و پس از به پایان رسیدن مهلت بایستی یا تمدید مجدد گردند و یا اشخاصی به جایگزینی آن ها منسوب شوند.

در جهت مطالعه بیشتر ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید

ثبت شرکت دانش بنیان

به شرکت هایی شرکت های دانش بنیان گفته می شود که قادر باشند با به فروش رساندن  فناوری ( خدمات ) درآمد و سود را برای خود فراهم کنند.

 به منظور  ثبت نمودن  شرکت دانش بنیان ، شرکت سهامی خاص متناسب تر می باشد.اعضای شرکت دانش بنیان بایستی  به این شیوه  چیده شوند: حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره بایستی دربردارنده  مدرک کارشناسی ارشد به بالا و یا اختراعی ثبت شده باشند و یا در هیئت علمی دانشگاه عضویتی داشته  باشند.شایان ذکر است که  شرکت دانش بنیان به مدت زمان 15 سال  از پرداخت نمودن  مالیات ، عوارض و گمرک  معاف می باشد.

از  اهداف شرکت دانش بنیان می توان به مواردی از قبیل : جذب و تبدیل ایده ها و طرح ها به محصول و شغل های پایدار و با دوام ، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، سرپرستی و راهنمایی  در راستا ی سودآوری و تولید فناوری های برتراشاره نمود.

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی می باشد  که تحت نام مخصوصی به منظور انجام کارهای تجاری  میان 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل و راه اندازی  می شود به صورتی که اگر دارایی شرکت به منظور پرداخت نمودن قرض ها  و ضمانت های  شرکت کافی نباشد هر کدام یک از اعضای شرکت به تنهایی کفیل  پرداخت نمودن کلیه قرض ها و ضمانت های   شرکت در برابر اشخاص ثالث می باشد.

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی می باشد  که به منظور  انجام کارهای  تجاری تحت نام مخصوصی میان 1 یا چند نفر شریک ضامن و 1 یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون این که سهام منتشر شود تشکیل و راه اندازی می گردد.

ثبت شرکت مختلط سهامی

شرکتی را مختلط سهامی می گویند  که تحت نام مخصوصی میان یک تعدادی از شرکای سهامی و 1 یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردد.

ثبت شرکت نسبی

شرکتی شرکت نسبی است که به منظور انجام کارهای تجاری تحت نام مخصوصی میان  2 یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر کدام یک از شرکاء به اندازه و مقدار  سرمایه ی آن ها  در شرکت می باشد.

ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

به شرکتی شرکت تعاونی تولید و مصرف گفته می شود که با هدف های هفت گانه ای که در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی درج شده است تشکیل و را اندازی می گردد و به منظور راه اندازی و تشکیل آن بایستی  حدقل 7 نفر با قومیت و ملیتی ایرانی  حضور داشته باشد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

شماره تماس موسسه ثبت شرکت ارزان ثبت

 • شعبه کرج: 137 32 – 026
 • شعبه تهران :119 55 266 – 021
 • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
 • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی  https://nocr-ag.ir

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ارزان ثبت در حوزه ثبت شرکت ( مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری  و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و  ثبت بین المللی طرح صنعتی) -   ثبت اختراع  و ثبت بین المللی اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

 

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تشریفاتی بودن قرارداد ثبت شرکت تجاری

تبدیل سرمایه های فردی به سرمایه جمعی و برخورداری شرکت تجاری از شخصیت حقوقی و مزایای آن مستلزم رعایت پاره ای از تشریفات است که وجه ممیز شرکت های مدنی از شرکت های تجاری است. رعایت نکردن این شرایط ممکن است مانع تشکیل و ثبت شرکت تجاری و یا برخورداری از شخصیت حقوقی شود؛ برای مثال، قانونگذار در مورد شرکت

اجرای قوانین ثبت شرکت و فواید آن

اکنون دنیای تجارت پر از تکنولوژی مدرن است که شاخص عدالت و بقا می باشد که شامل سرمایه کلان و پیشرفت اقتصادی و محدودیت تجاری و علائم تجاری را شامل می شود .

معیارهای انتخاب نام شرکت

هنگامی که موضوع پیروزی یک کسب و کار عنوان می شود نام ارزش بسیاری زیادی را پیدا می کند.دراین مقاله به معیارهای انتخاب نام شرکت پرداخته می شود لططفا مطالعه نمایید

کلیات و روند ثبت شرکت تجاری

کلیات و روند گام به گام ثبت شرکت ها تجاری -برای تأسیس هر نوع شرکت تجاری ابتدا لازم است به قسمت تعیین نام در واحدهای ثبت شرکت های مراکز استانها مراجعه شود و نام مناسب و منطبق با ضوابط و مقرراتی که قبلا گفته شد برای شرکت تعیین گردد.

آگهی تاسیس شرکت

زمانی که ثبت شرکت انجام می شود باید در روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت را انتشار دهید در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود

نقش ثبت شرکتها در ممیزات شرکت

نقش ثبت شرکتها در ممیزات شرکت -اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در جامعه از حقوق و تکالیفی برخوردارند و اعمال این حقوق و تکالیف منوط به شناسایی آنها است. در گذشته چون روابط افراد چهره به چهره بود و جوامع انسانی عمدتا در روستاها و شهرهای کوچک و کم جمعیت شکل گرفته بودند، شناسایی اشخاص حقیقی با مشکل

انواع معاملات تجارتی

انواع معاملات تجارتی - معاملات تجارتی بر دو قسم اند:الف- معاملات تجارتی ذاتی ب- معاملات تجارتی تبعی - - معاملاتی که ذاتا تجارتی هستند و در صورتی که شخصی شغل او منحصر به یکی ازآنها باشد تاجر شناخته میشود. معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن یکی از طرفین، تجارتی محسوب می شود و آنها را معاملات تجارتی تبعی

ارکان شرکت مدنی

ارکان شرکت مدنی - برای تحقق شرکت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است: آورده، بقاء مالکیت و اشتراک در سود و زیان که به هریک از آنها به اختصار اشاره می شود.

تعریف شرکت نسبی

تعریف شرکت نسبی - طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت، شرکت نسبی، شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشتهاند. شرکت نسبی، مانند شرکت تضامنی است، با این تفاوت که در شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامن، مسئول

شرکت های اشخاص

شرکت های اشخاص - شرکتهای تضامنی و نسبی به اعتقاد همه حقوقدانان جزو شرکتهای اشخاص بوده و در این مورد هیچگونه اختلاف نظری وجود ندارد اما در مورد شرکت با مسئولیت محدود تردیدهای وجود دارد به طوری که برخی از حقوقدانان آن را جزو شرکتهای اشخاص دانسته اند. ولی اکثر حقوقدانان آن را جزء شرکتهای سرمایه دانسته

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟