صفحه نخست » اخبار و مقالات » صفر تا صد ثبت شرکت در تبریز

صفر تا صد ثبت شرکت در تبریز

شرکت را در تبریز ثبت کنید

صفر تا صد ثبت شرکت در تبریز را در این مطلب بخوانید. یکی از قطب های اقتصاد ایران شهر تبریز است که در صنایع مختلف مانند تولید صنایع سنگین و سبک، صنایع غذایی، صنایع دستی و هنری، تجارت و خدمات متمرکز است. از این رو ثبت شرکت باید بر اساس مواردی که در ادامه می خوانید انجام شود.

شرایط انواع ثبت شرکت در تبریز

شرکت سهامی

شرکت سهامی شرکتی می باشد که همه سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت سهامداران به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می شود در شرکت سهامی نباید تعداد شرکا کمتر از سه نفر باشد.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می گردد که به شرح ذیل می باشد :

الف- شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام به شرکت هایی گفته می شود که موسسین آن ها بخشی از سرمایه شرکت را به وسیله فروش سهام به مردم فراهم می نمایند.

ب- شرکت سهامی خاص

به شرکت های سهامی که همه سرمایه آنها در هنگام تاسیس توسط موسسین فراهم شده باشد شرکت سهامی خاص گفته می شود.

شرکت با مسئولیت محدود

مطابق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که میان دو یا چند نفر جهت انجام کارهای تجارتی تشکیل شده است و سرمایه هر کدام یک از شرکا به سهام و قطعات سهام تقسیم نمی شود و بر اساس آنچه به شرکت آورده اند در برابر قروض و دیون شرکت مسئولیت دارند. در اسم شرکت باید عبارت شرکت با مسئولیت محدود قید شود.

شرکت تضامنی

مطابق ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی، شرکتی می باشد که تحت اسم مخصوص جهت کارهای تجارتی میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. در صورتی که سرمایه و دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی می باشد که جهت انجام کارهای تجارتی تحت اسم مخصوصی میان یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون تقسیم شدن سهام تشکیل می شود. شریک با مسئولیت محدود شخصی می باشد که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است و یا باید بگذارد . در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

شرکت مختلط سهامی

مطابق ماده 162 قانون تجارت،شرکت مختلط سهامی شرکتی می باشد که تحت اسم مخصوصی میان یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردد. منظور از شرکای سهامی اشخاصی می باشند که سرمایه آن ها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده است و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای می باشد که در شرکت دارند.

بیشتر بدانید ...
ثبت طرح صنعتی

شرکت نسبی

مطابق ماده 183 قانون تجارت، شرکت نسبی شرکتی می باشد که جهت انجام کارهای تجارتی تحت اسم مخصوصی میان دو یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای می باشد که به شرکت آورده اند.

شرکت تعاونی تولید و مصرف

مطابق ماده0 19 قانون تجارت، شرکت تعاونی شرکتی می باشد که میان عده ای از اشخاص تشکیل می گردد و شرکای آن مشاغل خود را جهت تولید و فروش اشیا و یا اجناس به کار می برند.

برای ثبت هر یک از شرکتهای ثبتی باید مدارک مربوط به آن را تهیه نمایید، تا این قسمت از مقاله با انواع شرکت های تجاری آشنا شده اید در ادامه مطالب درباره مدارک هر یک از شرکت های ثبتی توضیحاتی را تهیه خواهیم کرد. همراه ما باشید.

ثبت شرکت در تبریز و ماهیت آن

به قراردادی که به سبب آن دو یا چند نفر با یکدیگر توافق می نمایند تا سرمایه جداگانه ای را که از جمع آورده های آن ها ایجاد می شود را به شرکتی که قرار است برای قصد خاصی تشکیل شود اختصاص بدهند اعم از سرمایه مادی یا معنوی و در نتیجه آن در منفعت ها و ضرر و زیان های احتمالی حاصل از این کار با هم شریک شوند، شرکت گفته می شود.

شرکت را در تبریز ثبت کنید

ثبت شرکت در تبریز

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تبریز

مسئولیت محدود شرکتی است که در قانون تجارت به عنوان شرکت های دارای کمترین مسئولیت برای اعضاء تعریف شده است و به دلیل داشتن شرایط آسان برای ثبت یکی از قواعد مربوط به ثبت شرکت است. شرکت با مسئولیت محدود با شراکت حداقل دو نفر و تعیین موضوع مشخص و تعیین سرمایه اولیه با تقسیم شراکت و تعیین سهم هر عضو و انتخاب اسم مخصوص برای ثبت برند قابل ثبت است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تبریز

 • تهیه دو فتوکپی از تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
 • تهیه دو فتوکپی از شرکت نامه
 • تهیه دو فتوکپی از از اساسنامه
 • تهیه دو فتوکپی از صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
 • در صورتی که مدیر خارج از سهامداران انتخاب گردد،تهیه فتوکپی از شناسنامه کلیه شرکا و مدیران
 • در صورت نیاز به مجوز،اخذ و تهیه مجوز آن

ثبت شرکت سهامی خاص در تبریز

سهامی خاص شرکتی است که با ماهیت حقوقی و با سرمایه اولیه که به نسبت سهام در بین اعضاء شرکت تسلیم می شود. با دو بازرس و حداقل سه سهامدار و سه هیئت مدیره دارندۀ سهام شرکت به ثبت می رسد. شرکت سهامی خاص بعد از تعیین نام باید 35 درصد از سرمایه شرکت را قبل از ثبت در حساب شرکت بلوکه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در تبریز

 • تهیه دو فتوکپی از اظهارنامه شرکت
 • تهیه دو فتوکپی از اساسنامه شرکت
 • تهیه دو فتوکپی از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • تهیه دو فتوکپی از صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
 • تهیه فتوکپی از شناسنامه برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی همه اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
 • تهیه فتوکپی از کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
 • تهیه گواهی پرداخت حداقل 35% از سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 • در صورتی که آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول می باشد تهیه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری
 • چنانچه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد تهیه اصل سند مالکیت
 • تهیه اقرارنامه همه ی اعضا هیات مدیره حاکی از اینکه کارمند رسمی دولت نمی باشند و مدیر عامل در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 • تهیه وکالتنامه به امضاء رسیده
 • تهیه اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 • چنانچه اعضا با سهامداران شخص حقوقی می باشند،تهیه فتوکپی از آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،فتوکپی از روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات و فتوکپی از شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی.
 • در صورت نیاز اخذ و تهیه ی مجوز مربوط فعالیت از مرجع ذیربط
بیشتر بدانید ...
ثبت شرکت قفسه بندی انبار و قفسه های فروشگاهی

ثبت موسسه غیر تجاری در تبریز

موسسات غیر تجاری در دسته بندی شرکت تجاری قرار ندارند. موسسه تجاری را می توان با اهداف عام المنفعه ثبت کرد یا برای کسب سود و در آمد ثبت کرد. که در صورت عام المنفعه بودن فعالیت موسسه باید در دسته بندی موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی به ثبت برسد. موسسات غیر تجاریی که به دنبال سود هستند در دسته بنید انتفاعی قرار می گیرد.

زمان تقریبی ثبت شرکت در تبریز

زمان تغریبی ثبت شرکت در کرج بعد از تحویل و پست مدارک به ادارۀ ثبت شرکت های حوزه ثبتی شرکت 14 روز کاری می باشد. قبل از ارسال مدارک نیز با ارائه مدارک .و ثبت سامانه ای طی 48 ساعت اسم شرکت تعیین خواهد شد.

هزینه ثبت شرکت در تبریز

هزینه ثبت شرکت در تبریز

هزینه ثبت شرکت در تبریز

ثبت شرکت هزینه های زیادی را در بر می گیرد که این موارد عبارتست از هزینه پایه ثبت، حق ثبت شرکت نزد اداره ثبت شرکت ها، حق ابطال تمبر سرمایه ،حق الوکاله وکیل ثبت شرکت ، هزینه های پستی، حق چاپ آگهی روزنامه رسمی و هزینه آگهی روزنامه کثیر الانتشار. به علاوه نوع شرکت و تعداد نفرات و موضوع فعالیت در هزینه ثبت شرکت،دخیل است.

مثلاً حق ثبت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص که پیچیدگی های ثبتی و اداری دارد، بسیار متفاوت است. حق الزحمه موسسات ثبتی حقوقی هم به دلیل متغیر بودن بر ثبت شرکت موثر است.

هم چنین ثبت شرکت در شهری کوچک در قیاس با مراکز استان و کلان شهرها متفاوت است. همان طور که گفتیم موضوع فعالیت شرکت هم بر هزینه های ثبتی شرکت تاثیرگذار است به عنوان مثال اگر موضوع فعالیت شرکت طولانی باشد و موارد مختلفی را شامل شود و بیشتر از حد معمول وروتین آن یعنی سه سطر روزنامه باشد، قطعاً مبلغ ثبت شرکت نیز افزایش می یابد.

نکته قابل توجه این است که افرادی که با برنامه های بلند مدت تجاری اقدام به ثبت شرکت می کنند و مجدانه و هدفمند کار را آغاز می کنند ظرف مدت کوتاهی، نه تنها همه هزینه های ثبتی بلکه چندین برابر آن نیز به آنها بازگردانده می شود، به علاوه با افزایش تعداد شرکا یا سهامداران هزینه های ثبتی چنانچه تقسیم شود به شما کمک خواهد شد.

مراحل ثبت شرکت در تبریز

 • رجوع به سامانه اداره ثبت شرکت ها
 • تکمبل صفحه به صفحه سامانه ثبت نام لکترونیک شرکت طبق اطلاعات خواسته شده
 • انتظار تایید نام
 • دریافت ابلاغیه اینترنتی تایید یا رد نام
 • اگر رد نام بود ارسال مجدد اسامی جدید شرکت
 • صف انتظار مجدد جهت تایید اسم شرکت در شرف ثبت
 • در صورت اخذ تاییدیه اینترنتی در سایت تهیه مدارک لازم اعلام شده در بالای مقاله
 • ارسال آن ها با پست به اداره ثبت شرکت ها شهر شما
 • انتظار تایید مدارک و در صورت عدم تایید اصلاح و ارسال پستی مجدد مدارک
 • اخذ تاییدیه نهایی و مراجعه به اداره ثبت شرکت ها جهت دریافت اسناد ثبتی تنظیم شده
بیشتر بدانید ...
صفر تا صد ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل ثبت شرکت و نحوه ثبت این مقاله مفید می باشد : مراحل ثبت اینترنتی شرکت

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با موسسه ثبت نوول تماس حاصل کنید، مشاوران و کارشناسان ما در موسسه ثبت نوول آماده تهیه خدمات به بهترین شکل ممکن در جهت ثبت شرکت تبریز می باشند.

از همراهی شما عزیزان تا انتهای مقاله صمیمانه سپاسگزاریم.

ثبت شرکت بازرگانی در تبریز

امور  مربوط به بازرگانی باید بر اساس موضوعات مختلفی که تحت فعالیت شرکت شما است تنظیم شود. در واقع شما باید ابتدا یکی از قالب های شرکت تجاری را انتخاب کنید. برای موضوع آن اگر می خواهید در امور بازرگانی فعالیت داشته باشید. موضوع ثبت شرکت بازرگانی را می توانید از موضوعات شرکت های ثبت شده در بخش بازرگانی تنظیم کنید.

ثبت شرکت خدماتی در تبریز

امور خدماتی از دیگر موضوعاتی است که می توانید برای ثبت شرکت از آن استفاده کنید. بهتر است ابتدا نوع شرکت خود را انتخاب نمایید و برای تعیین موضوع یکی از زمینه های فعالیت خدماتی را انتخاب کنید. لازم به ذکر است برخی از موضوعات خدماتی در قالب شرکت قابل ثبت نیستند. موضوعات آموزشی یا حقوقی تنها در قالب موسسه غیر تجاری قابل ثبت است. اما موضوعات حسابداری یا حسابرسی را می توانید هم در قالب موسسه ثبت کنید و هم در قالب شرکت خدماتی تجاری به ثبت برسانید.

ثبت شرکت پیمانکاری در تبریز

تبریز در امور مربوط به پیمانکاری نیز فعالان زیادی را دارد. اشخاصی که در امور مربوط به پیمانکاری فعالیت دارند. اگر به صورت حقیقی کار کنند فرصت همکاری با ارگان های دولتی و برخی شرکت های تجاری بزرگ را از دست می دهند. از این رو ثبت شرکت پیمانکاری در تبریز می تواند فرصتی برای فعالیت شما با شرکت ها و سازمان های بزرگ تر باشد.

خدمات ثبتی شهرستان های استان آذربایجان شرقی

 • ثبت شرکت در آذرشهر
 • ثبت شرکت در اهر
 • ثبت شرکت در اسکو
 • ثبت شرکت در بستان آباد
 • ثبت شرکت در بناب
 • ثبت شرکت در تبریز
 • ثبت شرکت در جلفا
 • ثبت شرکت در چاراویماق
 • ثبت شرکت در خداآفرین
 • ثبت شرکت در سراب
 • ثبت شرکت در شبستر
 • ثبت شرکت در عجب شیر
 • ثبت شرکت در کلیبر
 • ثبت شرکت در مراغه
 • ثبت شرکت در مرند
 • ثبت شرکت در ملکان
 • ثبت شرکت در میانه
 • ثبت شرکت در ورزقان
 • ثبت شرکت در هریس
 • ثبت شرکت در هشترود
 • ثبت شرکت در هوراند

ثبت نوول مفتخر به کسب رضایت مندی موکلان و مشتریان خود در طی سال ها ارائه خدمات ثبتی در کلیه نقاط ایران می باشد. روی ثبت نوول حساب کنید و از یک تجربه لذت بخش بهره مند شوید.

5/5 - (1 امتیاز)
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن

  +  66  =  72

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها