صفحه نخست » اخبار و مقالات » ثبت شرکت در اراک ارزان

ثبت شرکت در اراک ارزان

ثبت شرکت سریع در اراک

در صورتی که متقاضیان محترم اطلاعاتی در این خصوص ندارند و می خواهند ثبت شرکت در اراک انجام دهند، توصیه می کنیم که تا انتهای این مقاله همراه ما باشند، زیرا تیم تحریریه موسسه ثبت نوول در این مقاله می خواهد به مطالب مفیدی درباره ثبت شرکت تخصصی در اراک بپردازد.همراه ما باشید.

شرکت تجاری چیست؟

شرکت های تجاری از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی جهت انجام امور تجاری و کسب سود از آن، تشکیل می شود البته ابتدا با تجمیع دور هم شرکت مدنی تشکیل می شود و با ثبت فعالیت خود با روال قانونی ثبت شرکت اراک ، شرکت تجاری ایجاد می شود.کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند ثبت شرکت در اراک داشته باشند.

ثبت شرکت در اراک

همان طور که در بالا هم به آن اشاره کردیم همه اشخاص حقیقی و حقوقی در اراک برای دستیابی به سود و منفعت قادر می باشند توانایی های خود را از قبیل سرمایه، تخصص و ارتباطات در کنار یکدیکر قرار بدهند و شرکتی را تشکیل بدهند که مجموع این توانایی ها در کنار یکدیگر باید تحت چارچوب خاص همراه با منعقد نمودن قراردادی بین این اشخاص صورت بگیرد.

برای آن که بتوانید شرکتی را در اراک ثبت کنید مستلزم رعایت مقررات و قوانینی می باشید.شایان ذکر است که موسسه ثبت نوول آماده ارائه خدمات در جهت ثبت شرکت در اراک می باشد بنابراین می توانید کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.

اقسام شرکت های تجاری

مطابق ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند:

1. شرکت های سهامی اعم از خاص و عام

2. شرکت های با مسئولیت محدود

3. شرکت های تضامنی

4. شرکت های نسبی

5. شرکت های مختلط سهامی

6. شرکت های مختلط غیر سهامی

7. شرکت های تعاونی تولید و مصرف

از میان شرکت های ثبتی که در بالا ذکر شده است شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی خاص پر کاربرد ترین شرکت ها می باشند. در ذیل به توضیحاتی درباره هر کدام می پردازیم:

ثبت شرکت در اراک

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اراک

شرکت با مسئولیت محدود،شرکتی می باشد که میان دو یا چند نفر برای امور تولیدی کوچک یا تجاری کوچک و خانوادگی تشکیل می شود. سرمایه آن نقدی است و سهم الشرکه نام گرفته اعضا شریک هستند و به مسئولیت آن ها محدود به سهم الشرکه ایشان در شرکت است که علت تخصیص این نام به این نوع شرکت همین است.

بیشتر بدانید ...
ثبت شرکت در کرج

ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

1. مطابق ماده 94 قانون تجارت،حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر می باشد.

2. در شرکت با مسئولیت محدود،حداقل سرمایه یک میلیون ریال می باشد.

مطابق ماده 95 قانون تجارت، در نام شرکت باید از نام شرکا استفاده نشود.

3. اسم شریکی که در نام شرکت قید شودحکم شریک ضامن در شرکت تضامنی دارد و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.

4. مطابق ماده 96 قانون تجارت ،شرکت با مسئولیت محدود هنگامی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی هم تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی سهم الشرکه غیر نقدی ، نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

5. مطابق ماده 97 قانون تجارت،در شرکت نامه باید به صورت واضح و روشن قید شده باشد که سهم الشرکه غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

6. مطابق ماده 98 قانون تجارت،کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

7. مطابق ماده 102 قانون تجارت، سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآیند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود ، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

8. مطابق ماده 103 قانون تجارت،انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.

9. مطابق ماده 104 قانون تجارت،شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد.

10. مطابق ماده 105 قانون تجارت، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت ، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.

11. مطابق ماده 106 قانون تجارت، تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد،باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود.

بیشتر بدانید ...
تعریف شرکت دانش بنیان

اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد،اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد.

12. مطابق ماده 107 قانون تجارت، هر کدام یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد، در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری را مقرر نماید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اراک

 • دوفتوکپی از شرکتنامه کامل شده ارائه گردد.
 • و فتوکپی از تقاضانامه کامل شده ارائه گردد.
 • دو فتوکپی از اساسنامه کامل شده ارائه گردد.
 • فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام های پيشنهادی کامل شود و فيش واريزی ارائه گردد.
 • اخذ و ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در صورتی که ثبت موضوع به مجوز نياز دارد الزامی است.
 • فتوکپی برابر اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظاردرمواردی که تعداد شرکاء بيشتر از 12 نفر باشند ارائه گردد.
 • اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل ارائه گردد.
 • رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومي موسسين ارائه گردد.
 • دورونوشت از صورتجلسه هيأت مديره ارائه گردد.
 • اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد ارائه گردد.
ثبت شرکت سریع در اراک

ثبت شرکت در اراک

ثبت شرکت سهامی خاص در اراک

شرکت سهامی خاص، شرکتی می باشد که با حداقل سرمایه یک میلیون ریال تشکیل می شود و سرمایه آن به وسیله موسسان فراهم می شود.برخلاف شرکت سهامی عام،در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع موسسین لزومی ندارد.

در شرکت سهامی خاص سرمایه به اوراق سهام تبدیل می شود و اعضا سهامدار هستند . سه سهامدار و دو بازرس برای ثبت شرکت سهامی خاص لازم است.

ویژگی های شرکت سهامی خاص

1. به استناد ماده 3 ل. ا. ق. ت در شرکت سهامی خاص، باید تعداد شرکاء حداقل 3 نفر باشد.

2.  حداقل تعداد مدیران سه نفر می باشد.

3. ، مسئولیت سهامداران همانند مسئولیت شرکاء شرکت بامسئولیت محدود است.

4.  شرکت سهامی خاص،سرمایه شرکت توسط خود موسسین فراهم می گردد و شرکت سهامی خاص نمی تواند اعلامیه پذیره نویسی صادر کند.

5. شیوه های اداره کامل و جامع است و مقررات قابل توجهی درباره شیوه اداره و شیوه مدیریت و تصمیم گیری برای آن وضع شده است. از همین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکاء مناسب است.

6. ،نقل و انتقال سهام نسبت به شرکت هایی مانند تضامنی و نسبی آسانتر می باشد،ولی این امکان وجود دارد که با موانعی روبرو باشد، زیرا که ممکن است مستلزم رضایت مدیران شرکت یا مجامع عمومی باشد.

7. در خصوص اسم شرکت باید عبارتشرکت سهامی خاص بلافاصله قبل یا بلافاصله بعد از نام اصلی شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید گردد.

بیشتر بدانید ...
مدارک ثبت شرکت در کرج

8. مبلغ اسمی هر سهم محدود نمی باشد.

9. سهام نمی تواند در بورس نقل و انتقالی داشته باشد.

10. انتقال سهام منوط به موافقت و رضایت شرکایدیگر می باشد.

11.اوراق قرضه چاپ و منتشر نمی گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در اراک

 •  اظهارنامه کامل شده ارائه گردد.
 • اساسنامه کامل شده ارائه گردد.
 • فرم تعيين نام به ترتيب اولويت اسامی پيشنهادی کامل شود.
 • اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمايه ضمانت شده که حداقل 35% سرمايه می باشد همراه با فيش واريزي ارائه گردد.
 • مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در صورتی که ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد اخذ و ارائه گردد.
 • فتوکپی برابر با اصل مدارک احراز هويت سهامداران، مديران و بازرسان ارائه گردد.
 • اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل و بازرسان ارائه گردد.
 • دو فتوکپی از صورتجلسه مجمع عمومي موسسين ارائه گردد.
 •  صورتجلسه هيأت مديره کامل شده ارائه گردد.
 • در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت می گیرد،ارائه اصل وکالتنامه وکيل دادگستری الزامی است.

تنظیم اساسنامه شرکت در اراک

اساسنامه شرکت یکی از پر اهمیت ترین مدارک ثبت شرکت است که چشم انداز حال و آینده شرکت در آن است. بنابراین درست تنظیم شدن آن بسیار مهم است و مهم ترین بخش آن موضوع فعالیت است که اگر به درستی تهیه نشود بعداً با چالش مواجه می شوید .

مثلاً ممکن است نتوانید در مناقصه یا مزایده یا نمایشگاه شرکت کنید ، شعبه ثبت کنید ، اخذ نمایندگی کنید و یا موضوع فعالیت خود را گسترده تر کنید به همین منظور باید حتماً از کارشناسان امر ثبت شرکت در جهت تدوین اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت کمک بگیرید.

هزینه و تعرفه ثبت شرکت در اراک

هزینه ثبت شرکت در اراک به نوع شرکتی که می خواهید ثبت کنید بستگی دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هزینه و تعرفه ثبت شرکت در اراک می توانید با موسسه ثبت نوول تماس بگیرید.

مراحل ثبت شرکت در اراک

 • ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت به آدرس https://sherkat.ssaa.ir
 • اخذ کد رهگیری و انتظار بررسی ثبت نام جهت تایید اطلاعات وارد شده و مدارک بارگذاری شده به هنگا ثبت نام
 • دریافت تاییدیه آنلاین اسم شرکت و یا رد آن و اقدام برای اصلاح ایراد وارد شده و ثبت نام مجدد
 • در نهایت پس از گرفتن تایید نام شرکت مدارک بارگذاری شده در سایت در دو نسخه چاپ و امضا می شود توسط اعضا و به اداره پست ارسال می شود.
 • با رجوع مجدد به سایت در نهایت پس از 10-15 روزکاری در صورت اخذ تاییدیه دوم با رجوع به اداره ثبت شرکت ها مدارک ثبت شرکت در اراک را تحویل می گیرید.
به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :