صفحه نخست » مقاله های ثبتی

مقاله های ثبتی

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

با استناد به قانون 141 حاکم در قوانین تجارت شرکت های مختلط غیرسهامی به شرکت هایی گفته می شود که جهت انجام امور بازرگانی و… ادامه »مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی