صفحه نخست » مقاله های ثبتی

مقاله های ثبتی

مواردی شخص مجاز به بهره برداری اختراع می باشد

اختراعی قابلیت ثبت دارد که شامل ابتکار و نوآوری باشد و کاربردی باشد. منظور از ابتکار و نوآوری جدید، خلق آثار و محصولی مبتکرانه که… ادامه »مواردی شخص مجاز به بهره برداری اختراع می باشد

وظایف و اختیارات هیئت مدیره در شرکت تعاونی

وظایف و اختیارات هیئت مدیره در شرکت تعاونی شامل مدیریت بر امور شزکت، برگذاری جلسات هیئت مدیره و غیره می باشد که در ادامه به… ادامه »وظایف و اختیارات هیئت مدیره در شرکت تعاونی

تفاوت مجامع عادی و فوق العاده در شرکت

برای تغییرات در شرکت از تفاوت مجامع عادی و فوق العاده در شرکت اطلاع دارید؟ باید بدانید که تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها به… ادامه »تفاوت مجامع عادی و فوق العاده در شرکت