صفحه نخست » اخبار و مقالات » تفاوت کارت بازرگانی

تفاوت کارت بازرگانی

به اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی مجوزی به نام کارت بازرگانی اعطا می گردد که بتوانند به امور تجارت خارجی بپردازند با توجه به قوانین و ضوابطی که در دست اجرا می باشد اعتبار کارت بازرگانی از زمان تاریخ صدور به مدت یک سال است و با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور کارت بازرگانی تمدید می گردد.

تفاوت کارت بازرگانی

کارت بازرگانی را هم می توان افراد حقیقی و هم می توان افراد حقوقی  درخواست دهند البته در برخی از موارد از جمله مدارک تفاوت هایی وجود دارد که باید به آن توجه نمایید در ذیل به توضیحات بیشتر پرداخته می شود .

کاربردهای کارت بازرگانی

  • جهت ثبت سفارش و ترخیص کالا
  • جهت واردات از مناطق آزاد
  • جهت اقدام نمودن به حق العمل کاری در گمرک
  • جهت صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز
  • ثبت نام ها و علائم تجاری (غیرفارسی)
نکته : شرکتهای تعاونی کارت بازرگانی خود را از اتاق های تعاون دریافت می کنند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی (شرکتی)

1- ارائه یک نسخه اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد ( با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره ) و اصل گواهی پلمپ دفاتر ارائه گردد.

2- ارائه یک رونوشت تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که مهر شده به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد دررابطه با شرکت های با مسئولیت محدود الزامی است. ارائه یک روتوشت اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که مهر شده به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد دررابطه با شرکت های سهامی خاص و عام الزامی است.

3 -ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد. دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت ( تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل ، مهر شرکت و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی ) اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه صدور کارت مانع بلامانع است.

4- ارائه یک رونوشت از روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ موضوع فعالیت شرکت باید در راستای صادرات و واردات کالا باشد.

5- ارائه اصل کارت ملی مدیرعامل به منظور برابر با اصل نمودن و یک سری نسخه کامل پشت و روی آن (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد)

بیشتر بدانید ...
پروانه بهره برداری صنایع

6- سه قطعه عکس 4*6 مدیرعامل (جدید، تمام رخ، ساده)

7- ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.

  • تبصره: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه ، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.

8 – ارائه اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری نسخه از پشت و روی آن.

• متولدین سالهای 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

• متولد سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

• متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

9- داشتن حداقل سن 23 سال تمام

10- ارائه اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام شرکت در استان تهران (فرم مربوطه توسط موسسه تهیه می گردد) با مهر و امضای رئیس شعبه. (ضمنا حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتی که روی این فرم تایید شده باشد قابل قبول است) توجه : ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد.

11- ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل :

الف : اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.

ب : اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

ج : اصل و کپی اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.

12- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بندهای 3، 5 و 8 ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می باشند.

13- ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تدکر 2 : ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

تدکر 3: حضور مدیرعامل در مراحل پذیرش مدارک و تحویل کارت الزامی است.

تذکر 4: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

بیشتر بدانید ...
بررسی معیارهای ثبت طرح صنعتی در ایران

تذکر 5: حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.

تذکر 6: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

ابطال كارت بازرگانی

متقاضی ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یک برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه و مدارک مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارک مذكور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقیقی (شخصی)

1- ارائه یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی) و اصل گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شرکتها.

2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

3- دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

4- اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع 186 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.

5- اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن.

6- سه قطعه عکس 4*6 (جدید، تمام رخ، ساده).

7- ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند.

8- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن

• متولدین سال های  1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

• متولد سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

• متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

9- داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

10- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی (فرم مربوطه توسط موسسه تهیه می گردد) با مهر امضای رئیس شعبه (ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتی که روی فرم (الف) تایید شده باشند قابل قبول است) (ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی می باشد)

بیشتر بدانید ...
مراحل اخذ ایران کد و ایزو

11- ارائه یکی از مدارک ذیل

الف- اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه )

ب- اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی. برای محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه )

ج- اصل و کپی اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار (اظهار نامه)

12- ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور.

تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر 3: حضور متقاضی در کلیه مرحله پذیرش مدرک و تحویل کارت الزامی است.

تذکر 4: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

تذکر 5: حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی می باشد.

تذکر 6: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ثبت نوول

شماره تماس موسسه ثبت شرکت ثبت نوول

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی https://nocr-ag.ir

ثبت شرکت های بین المللی توسط ثبت نوول با حداقل هزینه

از موارد مهم ثبتی و حقوقی در کشور موضوع ثبت شرکت ها و ارائه مدارک مورد نظر برای کسب و کار و سود آوری در آینده می باشد که امور ثبت شرکتهای بین المللی و نیز ثبت شرکت در کرج و تهران و کلیه شهرهای کشور با انجام تمام اصول و قوانین حاکم بر تجارت برای متقاضیان انجام پذیر است .

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ثبت نوول در حوزه ثبت شرکت ( مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورت جلسات شرکتها ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) – ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی) – ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع ) همچنین امور اخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی در سراسر ایران .

5/5 - (1 امتیاز)
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها