طرح صنعتی طرحی است برای یک محصول که شکل و فرمی جدید است از محصولی که قبلا تولید می شده است اما به شکلی متفاوت. ارزان ثبت در این مقاله کلیه مراحل ثبت طرح صنعتی را برای شما تشریح می کند.

مراحل ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی طرحی است برای یک محصول که شکل و فرمی جدید است از محصولی که قبلا تولید می شده است اما به شکلی متفاوت. به عنوان مثال ، خودکارهایی که  در زمان قدیم با فشار یک دکمه تغییر رنگ می دادند و 4رنگه بودند یک نوع طرح صنعتی است زیرا خودکار آبی ، قرمز ، سبز و مشکی وجود داشته و خودکار فشاری نیز قبلا اختراع شده اما این خودکار جدید که ترکیبی از این دو است یک طرح صنعتی می باشد و یا درب های کشویی چسمی دار هم وعی طرح صنعتی محسوب می شوند و ثبت طرح  صنعتی شده اند . 

مراحل ثبت طرح صنعتی

مراحل ثبت طرح  های صنعتی

مراحل ثبت طرح صنعتی به این شکل می باشد که ابتدا باید توصیف نامه ای را برای طرح صنعتی تهیه کنید و چنانچه نقشه، طرح، خصوصیات یا فرمولی برای ساخت آن وجود دارد ، باید در توصیف نامه ذکر شود . سپس باید ضمن مراجعه به سایت اداره مالکیت صنعتی برای ثبت اظهارنامه طرح صنعتی خود اقدام کنید و به این اداره اظهار کنید شما مالک یک طرح صنعتی هستید و مشخصات خود و طرح صنعتی تان را وارد اظهارنامه نمایید . سپس لازم است که مدارکی که تهیه کرده اید را در سایت بارگذاری کنید . و منتظر تایید اظهارنامه خود بمانید. اگر اظهارنامه تایید شود باید اصل مدارک را هم به اداره مالکیت ارسال کرد و اگر مجدد تاییدیه را از طریق سایت یا پیامک دریافت کردید . حال نوبت به چاپ آگهی ثبت طرح صنعتی در روزنامه رمی می باشد . البته در هریک از مراحل قبلی چنانچه به جای تاییدیه با ابلاغ رد مواجه شدید. باید طبق آنچه در ابلاغ آمده است عمل کنید و ایرادات را رفع نمایید. پس از روزنامه رسمی چنانچه اعتراضی به ثبت طرح صنعتی وارد نشود . می توانید با مراجعه حضوری گواهی ثبت طرح صنعتی را به نام خود یا شرکت خود دریافت کنید . یعی طرح صنعتی را می توانید به نام خود یا شرکت خود ثبت کنید .که به اولی طرح صنعتی حقیقی و دومی را طرح صنعتی حقوقی می نامند که تنها مدارک لازم برای این دو کمی با هم متفاوت است.

مدارک ثبت طرح صنعتی

مدارک ثبت طرح صنعتی حقیقی :

مدارک شناسایی

توصیف نامه طرح صنعتی

نمونه ای از طرح

مدارک ثبت طرح صنعتی حقوقی :

مدارک ثبتی شرکت

مدارک شناسایی مدیرعامل شرکت

توصیف نامه طرح صنعتی

نمونه ای از طرح

مدت زمان ثبت طرح صنعتی

برای تایید اظهارنامه ثبت طرح صنعتی 35-40 روز باید منتظر بررسی کارشناسی ماند و سپس باید سایرر مراحل طی شود که در مجموع 3-4 ماه زمان بر می باشد .