مراحل ثبت شرکت های تخصصی همانند سایر شرکت ها می باشد ، لیکن در یک مورد با آنها تفاوت دارد و آن هم ذکر دقیق عنوان فعالیت در اسم و اساسنامهشرکت است . مثلا ذکر واژه تولید برای شرکت تولیدی . جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل ثبت شرکت های تخصصی شما را به خواندن مقاله حاضر دعوت می کنیم .

مراحل ثبت شرکت های تخصصی

ثبت شرکت های تخصصی عنوان عمومی برای  شرکت هایی است که با موضوعات خاص مثل شرکت تولیدی ، شرکت پیمانکاری ، شرکات خدماتی ، شرکت فنی مهندسی ویا شرکت بازرگانی به ثبت می رسند . مراحل ثبت شرکت های تخصصی همانند سایر شرکت ها می باشد ، لیکن در یک مورد با آنها تفاوت دارد و آن هم موضوع فعالیت شرکت تخصصی در اساسنامه می باشد که باید حتما در آن از واژه مربوط به فعالیت آن شرکت مثلا واژه پیمانکاری یا تولیدی استفاده شود، به علاوه استفاده از این کلمات در اسم شرکت به هنگام ثبت شرکت هم الزامی می باشد .

مراحل ثبت شرکت های تخصصی

مراحل ثبت شرکت تخصصی

شرکت تخصصی همانند سایر انواع شرکت ، نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت می رسد و مراحل آن نیز کمابیش شبیه به مراحل سایر انواع ثبت شرکت می باشد و با تعیین نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها شروع شده و سپس با تایید مدارک و اخذ آنها ار آن اداره توسط وکیل ارزان ثبت به اتمام می رسد .

انواع شرکت های تخصصی

شرکت تولیدی

شرکت فنی - مهندسی

شرکت بازرگانی

شرکت خدماتی

شرکت پیمانکاری

شرکت ساختمانی و عمرانی

شرایط ثبت شرکت تخصصی

به منظور ثبت شرکت تخصصی عموما" شرایط خاصی تعریف نشده است . اما جهت ثبت شرکت برای برخی موضوعات فعالیت و اهداف مانند اخذ گرید و شرکت پیمانکاری یا مشاور باید در انتخاب اعضا دقت کرد و از مهندسین به اصطلاح امتیاز آور در ثبت شرکت با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص پیمانکاری یا مشاور از آن استفاده کرد . و یا مثلا از سایر شرایط این نوع شرکت تخصصی انتخاب دو عضو از اعضای هیات مدیره با مدرک کارشناسی می باشد .