لوگو سفید ایلیا
خانه ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تعاونی
ثبت برند
ثبت نشان و علامت تجاری ثبت لوگو استعلام برند
خدمات
ثبت صورتجلسات
تغییر آدرس شرکت تمدید هیئت مدیره نقل و انتقال سهام ورود و خروج شریک
خدمات اداری
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع
خدمات مالیاتی
دفاتر پلمپ تجاری تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی ارزش افزوده
تماس با ما

مراحل ثبت شرکت تجاری در حقوق فرانسه


مراحل ثبت شرکت تجاری در حقوق فرانسه  

روند ثبت شرکت تجاری در حقوق

در حقوق فرانسه قبل از این که شرکت در دفتر ثبت تجارتی و شرکت ها به ثبت برسد و شخصیت حقوقی پیدا کند، لازم است مراحلی طی شود و تشریفات مربوط رعایت گردد. این شکل گرایی در حقوق تجارت امر استثنایی محسوب می شود و در درجه نخست با این هدف صورت می گیرد که مؤسسین شرکت از حقوق و تعهدات خود مطلع شوند و به همین دلیل است که «شرکتنامه» باید کتبی باشد. از طرف دیگر، اشخاص ثالث باید از وجود شرکت مطلع شوند به همین خاطر تشریفات مربوط به آگهی پیش بینی شده است.

در حقوق فرانسه تشریفات زیادی برای تشکیل و ثبت شرکت وجود دارد. اما، بعد از تأسیس «مرکز تشریفات شرکت ها» (گیشه واحد برای تحویل مدارک این روند ساده تر شده است. از زمان دستور مورخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۸ به مدیر دفتر دادگاه تجارت تنها ۲ ساعت مهلت برای بررسی مدارک و ثبت شرکت مهلت داده شده است. وانگهی، از زمان تصویب قانون ابتکار عمل اقتصادی مصوب اول اوت ۲۰۰۳ تمام مدارک مربوط به ایجاد اشخاص حقوقی، تغییر مکان و توقف فعالیت آنها را می توان به صورت الکترونیکی ارسال کرد و مطابق رأیی که ۲۳ آوریل ۲۰۰۷ صادر شده است، شخص حقوقی را از طریق اینترنت هم می توان ایجاد کرد.
در اینجا به اختصار به ترتیب تاریخ مراحل تشکیل و ثبت شرکت که در خصوص تمام شرکت های تجاری یکسان است، ذکر می شود
1- قبل از تهیه اساسنامه که مربوط به مذاکرات مقدماتی مربوط به امضای قرارداد شرکت و اساسنامه است. در این مرحله ممکن است تعهد به تشکیل شرکت و اساسنامه داده شود؛
۲- تنظيم و تهیه اساسنامه. قرارداد شرکت الزاما باید کتبی باشد، در غیر این صورت شرکت شخصیت حقوقی پیدا نمی کند و با نوعی شرکت عملی روبرو خواهیم بود. این که اساسنامه شرکت باید دربردارنده چه موارد و نکاتی باشد در ماده ۲-۲۱۰ تا ۷-۲۱۰ قانون تجارت ذکر شده است. ثبت اساسنامه در دفتر اسناد رسمی اصولا اختیاری است، غیر از موارد خاص.
۳- امضای اساسنامه: تعهد شرکاء مبنی بر ایجاد شرکت با امضای اساسنامه محقق می شود. شرکت به عنوان قرارداد شرکت از روز امضای اساسنامه تشکیل شده محسوب می شود و تا زمان ثبت شرکت رابطۀ شرکاء تابع قرارداد شرکت و قواعد عمومی قراردادها است. اما شرکت تا زمان ثبت در دفتر ثبت تجارتی و شرکت ها شخصیت حقوقی پیدا نمی کند و تا آن زمان شخص حقوقی در حال تشکیل محسوب می شود. تعهدات مربوط به قبل از تحقق شخصیت حقوقی شرکت را بعدا شخص حقوقی می تواند قبول یا رد کند، در صورت اخیر خود مؤسسین در مقابل اشخاص ثالث مسئول هستند.

  • - 4بعد از امضای اساسنامه باید تشریفات زیر طی شود:

۱- ثبت قرارداد شرکت که جنبه مالی دارد و باید ظرف مدت یک ماه انجام شود؛

 ۲- درج مراتب تشکیل شرکت در روزنامه رسمی در محل مرکز اصلی شرکت. این آگهی باید حاوی نکات اساسی اساسنامه باشد که با حقوق اشخاص ثالث در ارتباط است (نام شرکت، نوع شرکت، میزان سرمایه، مرکز اصلی، موضوع، اسامی مدیران و بازرسان شرکت).
5- ارائه پرونده شرکت و مدارک لازم به دفتر دادگاه تجارت. بعد از طی مراحل یادشده مؤسسین و اولین مدیران شرکت باید به مرکز تشریفات حقوقی شرکتهایا دفتر دادگاه تجارت برای ثبت شرکت مراجعه کنند و همانطور که گفته شد تقاضا را به شكل الکترونیکی هم می توان ارایه داد. مرکز تشریفات حقوقی صالح به اخذ مدارک است که در شهر مرکز اصلی شرکت واقع شده باشد. صلاحیت این مرکز تنها بررسی شکلی مدارک است. در صورت ناقص بودن مدارک متقاضی ۱۵ روز فرصت دارد تا مدارک را تکمیل کند. چنانچه مدارک کامل باشد، مرکز مذکور همان روز مدارک و پرونده را به مرجع ثبت شرکت می فرستد.
تقاضای الکترونیکی ثبت شرکت در یک برگ صورت می گیرد و حاوی نام شرکای شرکت و مدیران و بازرسان، مرکز اصلی و موضوع شرکت است. به ضميمه تقاضانامه لازم است مدارک زیر پیوست شود تا بعدا به دفتر دادگاه تجارت تحویل داده شود

 ١- دو نسخه برابر با اصل شده از اساسنامه چنانچه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و دو نسخه اصل از آن چنانچه عادی باشد؛

 ۲- دو نسخه از صورتجلسات مربوط به تعیین و ذکر نام اعضای ارکان مدیریت، اداره، راهبری، نظارت و کنترل شرکت، چنانچه این افراد در اساسنامه معین نشده باشند. و چنانچه آورده شرکت غیر نقدی باشد (در خصوص شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی) دو نسخه از گزارش ارزیابی آن. چنانچه شرکت سهامی باشد دو نسخه از گواهی تأدیه سرمایه شرکت به همراه فهرست پذیره نویسان (چنانچه شرکت سهامی عام باشد) و دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت مدارک فوق به پرونده شرکت در حال تشکیل در دفتر ثبت تجارتی و شرکت ها ضمیمه می شود. این مدارک می توان برای اطلاع رسانی به اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گیرد. در عمل مدارک فوق و تقاضای ثبت شرکت در همان روز توسط مرکز تشریفات حقوقی به دفتر دادگاه تجارت فرستاده می شود. مرکز تشریفات حقوقی نسخه ای از برگ تقاضانامه ثبت شرکتها را به مراجع دولتی و عمومی ذیربط مانند اداره مالیات، صندوق بازنشستگی و ... می فرستند.
مدیر دفتر دادگاه تجارت بعد از ارسال مدارک توسط مرکز تشریفات حقوقی آن را از جهت انطباق با قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می دهد و در صورت کامل بودن مدارک ظرف مدت حداکثر یک روز کاری بعد از دریافت مدارک نسبت به بررسی و ثبت آن اقدام کند. چنانچه پرونده پیچیده باشد این مهلت به 5 روز کاری افزایش می یابد. چنانچه مدارک ناقص باشد یا منطبق با مقررات نباشد، تقاضای ثبت شرکت را رد می کند که البته به تصمیم مدیر دفتر می توان اعتراض کرد.
از زمان تصویب قانون ابتکار عمل اقتصادی در سال ۲۰۰۳، مدیر دفتر دادگاه تجارت در صورت کامل بودن پرونده باید به صورت مجانی رسید ایجاد شرکت» را به متقاضی بدهد. با این رسید که در بردارنده عبارت «در انتظار ثبت» است، متقاضی می تواند به مراجع مختلف مراجعه کند و مقدمات تشکیل شرکت را انجام دهد؛ برای مثال، تقاضای اختصاص یک خط تلفن بدهد. قبلا نیز گفتیم که شماره ای تحت عنوان شماره سیرن (Siren به هر شرکتی اختصاص می یابد. پس از پایان تشریفات و مراحل ثبت شرکت و اختصاص شماره شناسایی به شرکت، مدیر دفتر دادگاه تجارت باید به متقاضی «خلاصه آگهی ثبت شرکت» بدهد. بعد از اتمام مراحل فوق شرکت شخصیت حقوقی پیدا می کند. مدیر دفتر دادگاه تجارت بعد از دریافت اعلامیه اختصاص شماره سیرن توسط مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی آگهی تشکیل شرکت را به بولتن رسمی آگهی های مدنی و تجاری (Bodacc) می فرستد. این آگهی که در سطح ملی منتشر می شود حاوی اطلاعات اصلی شرکت تشکیل شده است. "

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

شماره تماس موسسه ثبت شرکت ارزان ثبت

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی  https://nocr-ag.ir

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ارزان ثبت در حوزه ثبت شرکت ( مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری  و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و  ثبت بین المللی طرح صنعتی) -   ثبت اختراع  و ثبت بین المللی اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

جستجو برای انتخاب نام شرکت

افرادی حقوقی همانند افراد حقیقی برای خود اسمی دارند. بنابراین برای ثبت شرکت نیاز است که طبق نوع شرکت و موضوع آن و مبلغی که میتواند هزینه کند نامی را انتخاب نماید تا خود را با اسم متفاوت از دیگر رقبا جدا کند.

اجرای قوانین ثبت شرکت و فواید آن

اکنون دنیای تجارت پر از تکنولوژی مدرن است که شاخص عدالت و بقا می باشد که شامل سرمایه کلان و پیشرفت اقتصادی و محدودیت تجاری و علائم تجاری را شامل می شود .

آگهی تاسیس شرکت

زمانی که ثبت شرکت انجام می شود باید در روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت را انتشار دهید در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود

تعریف شرکت نسبی

تعریف شرکت نسبی - طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت، شرکت نسبی، شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشتهاند. شرکت نسبی، مانند شرکت تضامنی است، با این تفاوت که در شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامن، مسئول

تفاوت شرکت تعاونی با شرکت سهامی خاص

شرکتهای تعاونی با شرکت های سهخامی خاص تفاوتی هایی چه در شرایط ثبت و چه در ارائه مدارک باهم دارند که در این مقاله به آنها اشاره می شود لطفا مطالعه نمایید

ثبت تجاری شرکت

ثبت تجاری شرکت - دنیای تجارت ،مملو از تحرک و فعالیت و پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر و گوناگون است ، آنچه به این عوامل می تواند نظم ببخشد و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانینی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور گسترش عدالت اجتماعی تنظیم شده باشد.

مدیریت شرکت مختلط سهامی

مدیریت شرکت مختلط سهامی - در هریک از شرکت های مختلط سهامی، هیئت، لااقل مرکب از سه نفر از شرکا، برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکا، بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود

انواع شرکت های تجاری در حقوق ایران

در ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت های تجاری در هشت قسم بر شمرده شده است، در مواد دیگر قانون تجارت و سایر قوانین به گونه های دیگری از شرکت تجاری اشاره شده که هر چند ویژگی های خاصی دارند، اما از لحاظ ماهیت به یکی از هشت نوع ذکر شده در ماده ۲۰ بر می گردد.

حقوق شرکتهای تجاری در ایران

حقوق شرکتهای تجاری در ایران - بدون تردید حقوق شرکتهای تجاری یکی از مهمترین موضوعات حقوق تجارت است که بیش از یک سوم مواد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ یعنی مواد ۲۰ تا ۲۲۲ به بیان شرکتهای تجاری و احکام و مقررات آن اختصاص یافته است.

اسامی شرکت های بازرگانی

اسم شرکت جزء مهم ترین و شاخص ترین گام برای ثبت برند است که شباهتی به اسم ثبت شده قبلی نداشته باشد . برای تشخیص مراجعه و جستجو اطلاع به سایت مراجعه می نمایید .

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟