اختراع نتیجه تفکرات و تراوشات فکری مخترع است که منتج به ایجاد محصولی جدد و ابتکاری می شود که تاکنون وجود نداشته است . ارزان ثبت مراحل ثبت اختراع را در این مقاله شرح می دهد.

مراحل ثبت اختراع

اختراع نتیجه تفکرات و تراوشات فکری مخترع است که منتج به ایجاد محصولی جدد و ابتکاری می شود که تاکنون وجود نداشته است . مثل مخترع خودروهای برقی . اختراع حتما باید نوین باشد و باید یا تولید جدیدی باشد یا راه حلی برای مشکلی که در صنعتی وجود داشته ارائه کند . به علاوه اختراع باید حتما کاربردی نیز باشد یعنی درصنعت کارکرد داشته باشد و بتوان از آن تولید انبوه انجام داد تا ثبت اختراع انجام شود. 

مراحل ثبت اختراع

مراحل ثبت اختراع

مراحل ثبت اختراع به شرح ذیل می باشد : 

  • تنظیم ادعا نامه و توصیف نامه ثبت اختراع
  • تولید یک نمونه از محصول
  • تکمیل اظهارنامه ثبت اختراع  نزد اداره مالکیت صنعتی و بارگذاری مدارک مربوطه
  • در صورت تایید اظهارنامه تشکیل پرونده فیزیکی و ارسال مدارک
  • و در صورت اشکال در مدارک رفع ایراد  آنها و پذیرش اصلاحی
  • تاییدیه مدارک و معرفی به پژوهشکده جهت دفاع از اختراع
  •  در صورت قبولی در دفاع حضوری ، اقدام جهت  انتشار آگهی در روزنامه رسمی
  • در صورت عدم اعتراض صدور آگهی ثبت اختراع

مدارک ثبت طرح صنعتی

مدارک ثبت اختراع به نام شخص :

مدارک شناسایی

توصیف نامه وادعا نامه اختراع

نمونه ای از اختراع

مدارک ثبت اختراع به نام شرکت :

مدارک ثبتی شرکت

مدارک شناسایی مدیرعامل شرکت

توصیف نامه اختراع

نمونه ای از اختراع

مدت زمان ثبت طرح اختراع

برای تایید اظهارنامه ثبت اختراع  35-40 روز باید منتظر بررسی کارشناسی ماند و سپس باید منتظر اعلام و معرفی به پژوهشکده باشید و چنانچه در دفاع حضوری از اختراع موفق شوید باید سایر مراحل طی شود که در مجموع 4-5ماه زمان بر می باشد .