اران کد یک نوع بارکد ملی شناسایی کالاها ایزانی و ایزو استاندارد جهای محولات است . در این خصوص ارزان ثبت راهنمای شما می باشد .

مراحل اخذ ایران کد و ایزو

ایران کد شناسه ملی کالاها و تولیدات داخلی است که با این شناسه که مانند یک بارکد می باشد در این طبقه بندی نظام مند شناخته می شوند . در حقیقت ایران کد ، شناسنامه ملی کالاهاست . اخذ ایران کد سبب شفافیت بازار و شفافیت مالی شده است و امکان رهگیری کالا و تولیدات را میسر می سازد . ارزان ثبت راهنمای شما در خصوص اخذ ایران کد و ایزو می باشد.

مراحل اخذ ایران کد

مراحل اخذ ایران کد به این صورت است که شما می توانید با مراجعه به سایت ایران کد ثبت نام انجام دهید و در حقیقت تقاضانامه ایران کد را تکمیل کنید و شماره رهگیری دریافت کنید . سپس باید از طریق همان سایت مدارک خود را با حجم زیر 300 کیلو بایت بارگذاری و ارسال کنید تا ضمیمه پرونده شما شده و بایگانی گردد . بعد از این مرحله باید نام محصول ، برند آن ، وزن، بسته بندی  و سایر مشخصات  محصول خود را  ثبت نمایید . توجه کنیدکه برند محصول باید نوشته شود پس برای ثبت ایران کد ابتدایی ترین مرحله ثبت برند یا نام تجاری یا علامت تجاری می باشد . و به طور کلی مراحل ایران کد را می توان به این شکل خلاصه کرد : ثبت مام ، ارسال مدارک و ثبت محصول.

مراحل اخذ ایران کد و ایزو

ایزو چیست ؟

ایزو از کنار هم قرار گرفتن حروف نخست کلمات International standardization organization  به وجود آمده است که به معنای سازمان استاندارد سازی بین المللی می باشد  .   از سازمانهای استاندارد کلیه کشورهای عضو در این سازمان حضور دارند . این سازمان هرساله دستورالعمل هایی را تحت عنوان استاندارد برای بخش های مختلف صادر می کند ، مثلا " استاندارد بهداشت و ایمنی در حین کار ، استاندارد مدیریت کیفی ، استاندارد محیط زیست ، مواد غذایی ،خورو سازی و .... که به منظور اخذ ایزو باید بعد از مطالعه و پیاده سازی این استانداردها در  کار خود  از ممیزین ایزو بخواهید که از محل کارتان بازرسی به عمل آیند و دز صورت تطابق ایزو مربوطه برای شما صادر می شود.
مراحل اخذ ایزو 
تصمیم بر اجرای استانداردهای بین المللی و انتخاب مشاور جهت پیاده سازی  این استانداردها در محیط کار و آموزش به کارمندان تدوین مستندات لازم و اجرای آنها ، ممیزی داخلی ، ممیزی خارجی ، تقاضای صدور ایزو و اخذ آن