ارزان ثبت خدمات اخذ استاندارد اجباری را برای شما به انجام می رساند همچنین در خصوص نشان حلال راهنمای شما عزیزان است به علاوه با خواندن این مطلب به اطلاعات خوبی در این زمینه دست پیدا می کنید.

مراحل اخذ استاندارد و نشان حلال

وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می‌گویند.  استانداردها می توانند  کارخانه ای ، شرکتی ، ملی ، منطقه ای یا جهانی باشند . آنچه به عنوان  اخذ استاندارد در ایران از آن یاد می شود ، همان استاندارد ملی است که  توسط سازمان ملی استاندارد کشور تهیه می شود . پیش نیاز اخذ بسیاری چیزهای دیگر مثل پروانه بهره برداری و یا سیب سلامت مواد غذایی است . 

مراحل اخذ استاندارد

تکمیل تقاضانامه اخذ استاندارد ،  تعیین مسئول کنترل کیفی،  تکمیل مدارک لازم شامل مدارک ثبتی شرکت و ایران کد ، مستندسازی های مربوط به استاندارد یا پایه مان ملی ولی و مستندسازی  تست محصولات یا خدمات ، اجرای مستندات ، ارزیابی و ممیزی ، اخذ پروانه کاربرد استاندارد ملی تشویقی یا اجباری.

مراحل اخذ استاندارد و نشان حلال

نشان حلال چیست ؟

نشان حلال نشان یا لوگویی است که بر روی محصولات غذایی ، نوشیدنی ها و مواد آریشی بهاشتی حک می شود تا استفاده از  آنها را از لحاظ شرعی بلامانع اعلام کند . نشان حلال یک نشان بین المللی مورد توافق کشورهای مسلمان است  و ایده آن نخستین بار توسط کشورمالزی مطرح شد . نشان حلال بر روی محصولی درج می شود که در فورمولاسیون آن هیچ گونه ماده ای که خلاف شرع و ضوابط اسلامی باشد به کار گرفته نشده باشد، هچنین در مراحل  تولید ، آماده سازی ،ترانزیت و انبار کردن با وسایلی که در آنها مواد غیر شرعی به کار رفته است تماس  نداشته باشندو یا  در طی این مراحل در مجاورت محصولات غیر حلال دیگر قرار نگرفته باشد . 

مراحل اخذ نشان حلال

پس از فراهم کردن کلیه مدارک لازم من جمله مجوز بهداشت ، پروانه بهره برداری ، تصدیق برند ، استاندارد اجباری ، ایزو ، پروانه بهداشت ناظر ذبح و همچنین دامپزشک در خصوص کشتارگاه ها، مدارک ثبتی شرکت ، جواز تولید محصول و فرمولاسیون و محتویات و ترکیبات آن به طور کامل  که پس از وصول این مدارک توسط سازمان حلال و بررسی آنها بازرسین سازمان جهت بازدیذ از خط تولید اعزام می شوند و باید همه گونه همکاری با آنها انجام شود و سپس باید هزینه صدور گواهی حلال و قرار گرفتن آن بر روی سایت سازمان جهانی حلال  پرداخت شود در صورت تایید بازرسان گواهی برای یک سال صادر می شود و بعد از آن جهت تمدید باید محصولات مجددا" بررسی شوند .