لوگو سفید ایلیا
خانه ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تعاونی
ثبت برند
ثبت نشان و علامت تجاری ثبت لوگو استعلام برند
خدمات
ثبت صورتجلسات
تغییر آدرس شرکت تمدید هیئت مدیره نقل و انتقال سهام ورود و خروج شریک
خدمات اداری
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع
خدمات مالیاتی
دفاتر پلمپ تجاری تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی ارزش افزوده
تماس با ما

ماهیت حقوقی شرکت های تجاری


در این مقاله به مطالبی درباره ی ماهیت حقوقی شرکت های تجاری پرداخته شده است تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

ماهیت حقوقی شرکت های تجاری

 با توجه به اختلاف نظر حقوقدانان در مورد تعریف شرکت تجاری، راجع به توصیف و تبیین ماهیت حقوقی ثبت شرکت های مزبور نیز در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در مجموع سه دیدگاه را می توان مورد اشاره قرار داد.

بند اول: نظریه قراردادی نظریه ی قراردادی که یک نظریه قدیمی است و به موجب آن شرکت تجاری قراردادی است که در اکثر موارد بر روابط میان شرکاء حاکم است و جز در مواردی که قانونگذار قواعد و مقررات آمرهای وضع کرده است، روابط میان شرکا با همدیگر و همچنین روابط شرکاء با شرکت به وسیله آن تنظیم می شود.

شرایط اخذ نمایندگی برند شرکتهای خارجی در ایران

برای آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر درباره ی شرایط اخذ نمایندگی برند شرکتهای خارجی در ایران می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید و اطلاعات لازم را به دست بیاورید.

یکی از حقوقدانان که خود در تعریف شرکت تجاری از آن به عنوان قرارداد تعبیر کرده در انتقاد از این نظریه اعلام داشته اند که وجود برخی مقررات أمره در مورد شرکتهای تجاری در قوانین موضوعه با قراردادی دانستن این شرکت ها سازگاری ندارد و در نتیجه شرکت تجاری به صرف قرارداد طرفین تشکیل نمی شود بلکه تشکیل آن وابسته به یک سلسله اقدامات خارج از قرارداد است که قانونگذار مقرر کرده است چنانچه در حقوق ایران، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که شرکاء تمام سرمایه را پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی را تقویم و تسلیم کرده باشند (ماده ۱۱۸ ق.ت)

چگونگی اخذ وام با تاسیس شرکت

برای مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی اخذ وام با تاسیس شرکت می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

به نظر میرسد لزوم انجام برخی اعمال مانند تسلیم آورده یا لزوم تنظیم شرکت نامه و مانند آنها منافاتی با قراردادی بودن شرکت ندارد. زیرا قراردادها به دو دسته رضایی و تشریفاتی تقسیم می شوند که قرارداد راجع به تشکیل مراحل ثبت شرکت  تجاری را می توان از نوع قراردادهای تشریفاتی در نظر گرفت چنانچه در قلمرو حقوق مدنی نیز برخی از عقود را عقود عینی نامیده اند که علاوه بر ایجاب و قبول، تسلیم مورد معامله شرط تحقق و صحت عقد تلقی شده است.

بند دوم: نظریه سازمانی

نظریه سازمانی که یک نظریه جدید محسوب شده و از آن به نظریه شخصیت حقوقی نیز تعبیر می شود مبتنی بر این امر است که شرکت تجاری یک تأسیس حقوقی است که برخلاف قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین را برای رسیدن به هدفی که بردن سود است به طور پایدار تثبیت نمی کند و به همین دلیل حقوق شرکای دیگر در توافق اولیه شرکا شرکت نامه) به طور قطعی معین نمی شود بلکه در طول حیات شرکت قابل تغییر است آن هم توسط اکثر شرکاء نه الزاما همه آنان، آنگونه که در مورد قرارداد صادق است.

به تعبیر دیگر، استدلال عمده طرفداران این نظریه آن است که در شرکت تجاری اکثریت در مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره نظرات و اراده خود را بر اقلیت تحميل می کنند، امری که برخلاف رابطه قراردادی است.

این نظریه نیز مصون از ایراد نمانده و دو ایراد بر آن وارد شده است:
ایراد اول آن است که در این نظریه به اراده اشخاص و نقش آن در شرکتهای تجاری با توجهی نشده یا کمتر توجه شده است و بیشترین نقش به اراده دولت و حاکمیت معطوف گردیده است.
ایراد دیگر آن است که پیروی شرکت های تجاری از اراده اکثریت در مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره ناظر به زمان بعد از تشکیل شرکت است و در مرحله تشکیل شرکت بدون تردید آنچه کارساز است اراده شرکاء می باشد.

بند سوم: نظریه مختلط

برخی از حقوقدانان با توجه به ایرادات وارد بر دو نظریه قراردادی و سازمانی بودن شرکت، ماهیت شرکت تجاری را در دو مرحله تشکیل شرکت و بعد از تشکیل متفاوت معرفی نموده اند. بدین معنی که تا مرحله ثبت و تشکیل رسمی شرکت، جنبه قراردادی شرکت غلبه داشته و مؤسسان ضمن تنظیم مقررات موردنظر در قالب اساسنامه به قواعد آمره حقوق تجارت شرکتها داوطلبانه گردن می گذارند لکن به محض تشکیل و ثبت، شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مستقل پابه عرصه وجود گذاشته و هرگونه تغییری در مواد اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات ویژه است.

ایرادی که بر قسمت دوم دیدگاه ارائه شده وارد به نظر می رسد آن است که وجود مقررات خاص و آمره در مرحله بعد از تشکیل و لزوم مراعات آن از جانب شركاء منافاتی با ارادی بودن شرکت ندارد زیرا تمام عقود و قراردادها بخصوص عقود معین از احکام و آثاری برخوردار هستند که طرفین عقد بعد از تشکیل عقد ملزم به رعایت و انجام آنها می باشند مانند حاکمیت اصاله اللزوم که به موجب آن طرفین قرارداد ملزم به ایفای تعهدات قراردادی از یک طرف و عدم امکان فسخ قرارداد از سوی دیگر می باشند که البته این وضعیت در خصوص برخی از عقود وضعیت شدیدتری دارد مانند عقد نکاح که علی رغم اینکه ماهیت قراردادی دارد ولی اکثر احکام و آثار آن جنبه آمره داشته و طرفین عقد نمی توانند برخلاف آنها تراضی و توافق نمایند ولی کسی در ماهیت قراردادی آن تردید نکرده است.

در شرکتهای تجاری نیز که بدون تردید تشکیل آنها مبتنی بر اراده شرکا می باشد، قانونگذار آثار و احکامی را برای آنها مقرر نموده است که شرکا در زمان تشکیل شرکت با در نظر گرفتن آنها اقدام به توافق و تشکیل شرکت مینمایند و در واقع حاکمیت این قواعد آمره بر شركت و شرکا مبتنی بر پذیرش اولیه و اراده شرکا می باشد.

به تعبیر دیگر حاکمیت برخی قواعد مانند حاکمیت رأی اکثریت بر اقلیت در مجامع عمومی و هیئت مدیره و یا محدودیت های راجع به انتقال سهام و غیره منافاتی با ماهیت قراردادی شرکت ندارد. زیرا هر قراردادی علاوه بر برخورداری از یکسری قواعد عمومی، از قواعد و احکام خاصی پیروی می کند که بعد از انعقاد قرارداد بر روابط طرفین قرارداد حاکم می شود و همچنین هر قراردادی دارای آثار مخصوصی می باشد خصوصا عقود معین که این آثار از سوی قانونگذار بر عقد حاکم شده و روابط طرفین عقد براساس همان قواعد و آثار تنظیم می گردد. شرکت نیز اگر از آثاری برخوردار است از این قاعده مستثنی نبوده و حکومت این قواعد و آثار در واقع ناشی از اراده تشکیل دهندگان شرکت است و اگر اراده مستقیم آنها را نپذیریم حداقل باید پذیرفت که آنها به هنگام تشکیل شرکت و به هنگام پذیره نویسی یا امضای شرکت نامه به طور ضمنی اراده خود را مبنی بر پذیرش قواعد حاکم بر شرکت های تجاری اعلام می دارند به طوری که می توانند در اساسنامه یا شرکت نامه برخلاف برخی قواعد که جنبه امری نداشته باشد باهم تراضی و توافق کنند. چنانچه می توانند برخلاف قاعده نسبیت حاکم بر روابط شرکا در تقسیم سود و زیان در شرکتهای تجاری توافق نموده و ترتیب دیگری را در روابط فیمابین خود تعیین نمایند.

بنابراین با توجه به نظام حقوقی کنونی در مورد شرکتهای تجاری که قانونگذار اجازه تشکیل هیچ شرکت تجاری را با کمتر از دو شخص نمی دهد و در مورد برخی از شرکتهای تجاری از فسخ شرکت سخن می راند (بند د ماده ۱۳۶ و ماده ۱۳۷ ق.ت و ۱۶۱ ماده ۱۸۹ ق.ت) به نظر می رسد نظریه قراردادی از نظریه های دیگر قوی تر و با مقررات قانونی سازگارتر است. روشن است در اکثر نظام های حقوقی که شرکتهای تک شریکه مورد پذیرش واقع شده است، نظریه قراردادی از جامعیت لازم برخوردار نبوده و حداقل در مورد شرکت های تک شریکه می توان نظریه سازمانی را مورد پذیرش قرار داد.

همچنین در نظام حقوقی ایران در مورد شرکتهای دولتی نیز نظریه قراردادی قابل دفاع نبوده و نظریه سازمانی با توجه به برخی مقررات و ماهیت آنهاسازگارتر است. چنانچه ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1

 از شرکت دولتی به عنوان یک واحد سازمانی یاد کرده و تصریح کرده است: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد...»

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

شماره تماس موسسه ثبت شرکت ارزان ثبت

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی  https://nocr-ag.ir

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ارزان ثبت در حوزه ثبت شرکت ( مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری  و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و  ثبت بین المللی طرح صنعتی) -   ثبت اختراع  و ثبت بین المللی اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نقش ثبت در مرحله تأسیس شرکت

نقش ثبت در مرحله تأسیس شرکت - در این مقاله نقش ثبت در مرحله تأسیس شرکت از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد: یکی از لحاظ ماهیتی و تأسیسی و دیگری از لحاظ شکلی و تشریفاتی. از لحاظ ماهیتی و تأسیسی بحث بر سر این است که ثبت چه نقشی در مرحله تأسيس و ثبت شرکت و تعیین مميزات و ویژگی های اساسی شرکت مانند نام،

ویژگی های شرکت سهامی عام

در شرکت سهامی عام با فروش سهام به افراد و متقاضیان ،بمیزان قابل ملاحظه ای سرمایه برای شرکت بدست می آید دراین مقاله به ویژگی های شرکت سهامی عام پرداخته می شود

وجوه افتراق شرکتهای مدنی و تجاری

وجوه افتراق شرکتهای مدنی و تجاری - - شرکت مدنی عمدتا با ثبت در دفاتر رسمی پیدا می کند ( بجز شراکت ورثه در میراث که نیازمند ثبت نیست.)، در حالی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ثبت شرکتها هویت پیدا می کند. - شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است، در حالی که شرکت تجاری اصول یک شخصیت حقوقی است.

نقش ثبت شرکتها در ممیزات شرکت

نقش ثبت شرکتها در ممیزات شرکت -اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در جامعه از حقوق و تکالیفی برخوردارند و اعمال این حقوق و تکالیف منوط به شناسایی آنها است. در گذشته چون روابط افراد چهره به چهره بود و جوامع انسانی عمدتا در روستاها و شهرهای کوچک و کم جمعیت شکل گرفته بودند، شناسایی اشخاص حقیقی با مشکل

شرکت های اشخاص

شرکت های اشخاص - شرکتهای تضامنی و نسبی به اعتقاد همه حقوقدانان جزو شرکتهای اشخاص بوده و در این مورد هیچگونه اختلاف نظری وجود ندارد اما در مورد شرکت با مسئولیت محدود تردیدهای وجود دارد به طوری که برخی از حقوقدانان آن را جزو شرکتهای اشخاص دانسته اند. ولی اکثر حقوقدانان آن را جزء شرکتهای سرمایه دانسته

حقوق فرانسه و انگلستان در زمینه ثبت شرکت

حقوق فرانسه و انگلستان در زمینه ثبت شرکت - در حقوق فرانسه هر گونه شخصیت حقوقی، از جمله شرکت های تجاری، باید نزد مراجع صالح به ثبت برسد.در انگلستان ثبت شرکت ها نزد «اتاق شرکت ها صورت می گیرد که وابسته به وزارت کسب و کار، اختراعات و مهارت ها است.

ثبت تجاری شرکت

ثبت تجاری شرکت - دنیای تجارت ،مملو از تحرک و فعالیت و پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر و گوناگون است ، آنچه به این عوامل می تواند نظم ببخشد و بقای آن را تضمین کند ،وجود قوانینی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور گسترش عدالت اجتماعی تنظیم شده باشد.

تعریف شرکت نسبی

تعریف شرکت نسبی - طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت، شرکت نسبی، شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشتهاند. شرکت نسبی، مانند شرکت تضامنی است، با این تفاوت که در شرکت تضامنی، شرکا در مقابل طلبکاران متضامن، مسئول

مراحل ثبت شرکت تجاری در حقوق فرانسه

مراحل ثبت شرکت تجاری در حقوق فرانسه - در حقوق فرانسه قبل از این که شرکت در دفتر ثبت تجارتی و شرکت ها به ثبت برسد و شخصیت حقوقی پیدا کند، لازم است مراحلی طی شود و تشریفات مربوط رعایت گردد. این شکل گرایی در حقوق تجارت امر استثنایی محسوب می شود و در درجه نخست با این هدف صورت می گیرد که مؤسسین شرکت از

انواع شرکت های تجاری در حقوق ایران

در ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت های تجاری در هشت قسم بر شمرده شده است، در مواد دیگر قانون تجارت و سایر قوانین به گونه های دیگری از شرکت تجاری اشاره شده که هر چند ویژگی های خاصی دارند، اما از لحاظ ماهیت به یکی از هشت نوع ذکر شده در ماده ۲۰ بر می گردد.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟