صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

ما در این مقاله برآنیم تا درباره ی صورتجلسه تغییر آدرس شرکت مطالبی را ارائه نماییم مقاله را بخوانید و چنانچه با هر سوال و موردی روبرو شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

راهنمای صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت دراساسنامه ی شرکت قید می گردد. بعد از ثبت شرکت ممکن است نیاز به تغییر آدرس شرکت وجود داشته باشد. برای همین منظور باید توسط صورتجلسه تغییرات شرکت مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اطلاع داد.

راهنمای صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

راهنمای صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

این فرآیند توسط سهامداران یا اعضا هیئت مدیره انجام می گیرد. قابل ذکر است که اختیار تغییر محل شرکت در تبصره اساسنامه های شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود توسط هیئت مدیره نیزصورت می گیرد.

ثبت تغییرات شرکت

از آنجایی که بر حسب قانون تجارت ثبت تغییرات شرکت در زمانی که شرکت صورتجلسه تغییراتی برای شرکت انجام می دهد اجباری است از این رو لازم است نکات مربوط به ثبت تغییرات شرکت را بدانید. از این رو هر شرکت تجاری زمانی مجمعی را برگذار می کند ملزم است صورتجلسه تغییرات تنظیم و به امضاء اعضاء برساند. این صورتجلسه در دو نسخه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پست می شود و آگهی ثبت تغییرات در خصوص آن تنظیم می شود. 

تمامی تغییرات مربوط به شرکت ها باید در سامانه اداره ثبت شرکت ها در قسمت ثبت تغییرات ثبت شود. تمامی پیگیری ها نیز از این سامانه انجام می شود. لازم به ذکر است مدارک و اسناد مربوط به ثبت تغییرات باید به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پست شود.

آدرس و تلفن اداره ثبت شرکتها 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در هر شهرستان دارای آدرس و کد پستی مجزا است که می توانید با سرچ شهرستان یا تماس با کارشناسان نوول ثبت این آدرس را دریافت کنید. بنابراین با توجه به اینکه از حوصله خوانندگان این مطلب ممکن است خارج باشد به دلیل تعدد شهرستان ها و آدرس های ثبتی سازمان های ثبتی سراسر کشور می توانید با سرچ دقیق تر به پاسخ برسید.

مراحل تغییر آدرس شرکت

مراحل تغییر آدرس شرکت

مراحل تغییر آدرس شرکت

در مقاله زیر به صورت جداگانه مراحل تغییر آدرس شرکت برای شرکتهای بامسئولیت محدود و سهامی خاص توضیح داده می شود.

مراحل تغییر آدرس در شرکت با مسئولیت محدود

در تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود، مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.

در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظارت انتخاب شده و اسامی اعضای هیئت نظارت در صورتجلسه تنظیمی قید می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند.

این صورتجلسه باید حداکثر یک ماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی و کاردان آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.

زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه ی شرکت آن به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره باید صورتجلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند. اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق بادرخواست هیئت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ثبت تغییرات شرکت مراجعه کنید.

مراحل تغییر آدرس در شرکت سهامی

الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیئت رئیسه رسیده باشد.

ب-رعایت تشریفات قانونی دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت. قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیئت مدیره شرکت تفویض شده باشد،

هیئت مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند. چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیئت مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

مدارک لازم جهت تغییر آدرس شرکت

مدارک لازم جهت تغییر آدرس شرکت به صورت زیر می باشد

  • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.
  • ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء.
  • تسلیم برگ نمایندگی، نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.
  • در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده، ارائه اصل آگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *