لوگو سفید ایلیا
خانه ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تعاونی ثبت موسسه ی غیر تجاری مناطق آزاد ثبت شعبه و نمایندگی خارجی
ثبت برند
ثبت نشان و علامت تجاری ثبت لوگو استعلام برند
خدمات
ثبت صورتجلسات
تغییر آدرس شرکت تمدید هیئت مدیره نقل و انتقال سهام ورود و خروج شریک
خدمات اداری
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع
خدمات مالیاتی
دفاتر پلمپ تجاری تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی ارزش افزوده
تماس با ما

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت


توضیح در خصوص صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت دراساسنامه ی شرکت قید می گردد. بعد از ثبت شرکت ممکن است نیاز به تغییر آدرس شرکت وجود داشته باشد و برای همین منظور باید توسط صورتجلسه تغییرات شرکت مراتب را به اداره ثبت شرکتها اطلاع داد.

که این فرآیند توسط سهامداران یا اعضا هیئت مدیره انجام میگیرد. قابل ذکر است که اختیار تغییر محل شرکت در تبصره ی  اساسنامه ها ی شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود توسط هیئت مدیره نیزصورت می گیرد . 

تبصره:  هیئت مدیره می تواند آدرس شرکت را تغییر دهد و  ونیز  شعبه های دیگررا  به دلخواه ثبت نماید.

تغییر آدرس شرکت

مراحل تغییر آدرس شرکت

در مقاله  زیر به صورت جداگانه مراحل تغییر آدرس شرکت برای شرکتهای بامسئولیت محدود و سهامی خاص توضیح داده میشود.

مراحل تغییر آدرس در شرکت با مسئولیت محدود

در تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود،مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.

در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظارت انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی قید می گرددو آنها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی و کاردان آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.

زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه ی شرکت  آن به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره باید صورتجلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق بادرخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

مراحل تغییر آدرس در شرکت سهامی

الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

ب-رعایت تشریفات  قانونی دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد،هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد،باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

مدارک لازم جهت تغییر آدرس شرکت به صورت زیر می باشد   

ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء
ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء
ارائه برگ نمایندگی، نمایندگان اشخاص حقوقی در صورتی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.
در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ، ارائه اصل آگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت
مشاوره آنی

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟