شرکت های اشخاص

شرکت های اشخاص
بعد از روشن شدن کلیات راجع به ثبت شرکت های تجاری و احکام مشترک شرکتهای تجاری، در این بخش دو نوع از شرکت های تجاری تحت عنوان شرکت های اشخاص و شرکت های مختلط مورد بررسی واقع خواهند شد.

شرکت های اشخاص چیست ؟

شرکتهای تضامنی و نسبی به اعتقاد همه حقوقدانان جزو شرکتهای اشخاص بوده و در این مورد هیچگونه اختلاف نظری وجود ندارد اما در مورد شرکت با مسئولیت محدود تردیدهای وجود دارد به طوری که برخی از حقوقدانان آن را جزو شرکتهای اشخاص دانسته اند.

اکثر حقوقدانان آن را جزء شرکتهای سرمایه دانسته اند که با توجه به اینکه ماهیت این شرکتها با شرکتهای سرمایه انطباق بیشتری دارد لذا از این شرکت در قسمت راجع به شرکتهای سرمایه بحث خواهد شد.

اگر چه برخی از احکام و مقررات حاکم بر این شرکتها آنها را به شرکت های شخص نزدیک کرده است. البته برخی از حقوقدانان نیز آن را شرکتی بینابین شرکت شخص و ثبت شرکت سرمایه و برخی نیز آن را دارای ساختار خاص دانسته اند که جزو شرکت های شخص یا سرمایه قرار نمی گیرد.

شرکت های اشخاص چیست ؟

البته یکی از حقوقدانان، شرکت مختلط غیرسهامی را نیز جزو شرکت های اشخاص مطرح نموده اند.

این دیدگاه با دو انتقاد می تواند همراه باشد: انتقاد اول آن است که چرا شرکت مختلط غیرسهامی جزو شرکتهای اشخاص در نظر گرفته شده ولی شرکت مختلط سهامی این چنین نشده است. در حالی که ماهیت این دو شرکت یکسان بوده و در هر دو، برخی از شرکا مسئولیت تضامنی (مسئولیت نامحدود) دارند.

برخی مسئولیت محدود. انتقاد دوم این است که به چه دلیل شرکت مختلط غیرسهامی جزو شرکتهای اشخاص آورده شده است در حالی که او در شرکتهای اشخاص، همه شرکا مسئولیت یکسان دارند و ثانيا چرا در شرکت مختلط غیرسهامی توجهی به شرکای غیرضامن (شرکایی که دارایمسئولیت محدودی باشند) نشده است. در حالی که برای تبیین ماهیت شرکت باید به هر دو دسته از شرکا توجه نمود.

طبقه بندی شرکت های تجاری

انواع شرکت ها را از نظر نقش به دو نوع سرمایه و شخصیت شرکا در شرکت تجاری و با در نظر گرفتن میزان مسئولیت مدیران و هیئت مدیره و شرکا شرکت بر طبق طبقه بندی و سرمایه وارده در شرکت یا به صورت نامحدود و نسبی به دو نوع شرکت های سرمایه و اشخاص تقسیم می شوند.

شرکت های سرمایه ای

شرکت های سرمایه ای در انواع طبقه بندی شرکت های تجاری قرار می گیرد. شخص سرمایه گذار براساس سرمایه ای که به شرکت وارد کرده اند مسئول در پرداخت بدهی های شرکت می باشند. شرکت های سهامی خاص وعام و شرکت های مختلط سهامی را می توان جزو شرکت های سرمایه ای به حساب آورد.

شرکت های اشخاص

در این نوع شرکت ها اشخاص جزو اعتبار شرکت به حساب می آیند . در واقع سرمایه و اعتبار یک شرکت اشخاص به شرکا و موسسین آن می باشد.

مسئولیت هر شریک در شرکت های اشخاص نامحدود بوده و به صورت تضامنی دیون شرکت را پرداخت می کنند.

طلبکاران شرکت می توانند جهت وصول مطالبات خود به یکی از شرکا مراجعه کرده و طلب خود را از وی وصول کند.

شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیرسهامی از شرکت های اشخاص به حساب می آید.

تفاوت شرکت های سرمایه ای و اشخاص

مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی آن ها و سرمایه ای که به شرکت وارد کرده اند بستگی دارد . در صورتی که شرکت ورشکست شود و یا به دلایل مختلف نتواند بدهی خود را پرداخت کند، هرکدام از طلبکاران تنها می توانند بدهی های خود را براساس میزان سرمایه هرشخص که تشکیل سرمایه کلی شرکت را می دهد بدهی را اخذ کند و هیچکدام از شرکا در پرداخت بیش از حد سرمایه خود ملزم به پرداخت بدهی نیست.

اگر شریکی مبلغ تعهد شده خود در شرکت را واریز کرده باشد طلبکاران تنها در همان حدود می توانند اقدام به اخذ بدهی کنند.

در شرکت های اشخاص از نوع تضامنی ، مسئولیت شرکا در  قبال پرداخت بدهی ها ملزم هستند. در این صورت امکان دارد شریکی سرمایه وارده ای بالغ بر هزارتومان داشته باشد ولی در صورت بدهی طلبکار به شریک مورد نظر رجوع کند و مبلغ بیشتری را وصول کند .

در شرکتهای اشخاص از نوع نسبی بر اساس درصد مالکیت فرد در شرکت ملزم به پرداخت بدهی است.

شرکت های سرمایه ای بحث رابطه مشتریان با شرکت بحث مهمی تلقی می شود، سرمایه و میزان آن و اعتبار  شرکای شرکت زیاد اهمیت ندارد.

این موضوع در صورتی است که در شرکت های اشخاص ، شخصیت شریک های شرکت اهمیت بیشتری دارد و میزان اعتبار آن ها بیشتر از سرمایه شرکت تاثیر دارد.

در شرکت های سرمایه ای انتقال سرمایه به آسانی صورت می گیرد و شامل پروتکل های قانون تجارت می باشد. در شرکت های اشخاص در این خصوص محدودیت های بیشتری اعمال شده است. در شرکت های سهامی واگذاری سهام با ثبت در اداره ثبت شرکت ها انجام می پذیرد.

شرکت های سهامی عام آن در بازار بورس نیز امکان پذیر است . راه دیگر خرید و فروش سهام در شرکت های سهامی عام فروش در بازار است.

در شرکت های سرمایه ای انتقال سهم الشرکه با تنظیم اسناد رسمی تحقق میابد. در شرکت های اشخاص برای انتقال سهم الشرکه موافقت تمامی شرکا اجباری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *