صفحه نخست » اخبار و مقالات » ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

امانهدر این مقاله به مطالبی درباره ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود پرداخته شده است تا انتهای مقاله همراه ما باشید و در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.شرکت با مسئولیت محدود یعنی شرکتی که از 2 یا چند نفر شریک بالای 18 سال تشکیل می گردد و هر شریک بدون اینکه سرمایه به قطعات سهام یا سهام تقسیم شده باشد، فقط مسئول میزان سرمایه خود و قروض و تعهدات شرکت است.

در اسم شرکت نباید اسم هیچ شریکی آورده شود وگرنه شریکی که اسم آن در اسم شرکت آورده شود در قبال اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت .حتما عبارت (مسئولیت محدود) در اسم شرکت به هنگام ثبت شرکت نیز قید شود.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • صراحتا نوع شرکت در نام شرکت قید شود.
 • محدود بودن مسئولیت شریکان.
 • آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه
 • در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا شرکت منحل نشود.
 • لزوم رعایت تشریفات زیاد‌تر؛ در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر تجاوز کند.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • دو رونوشت از شرکتنامه کامل شده ارائه گردد.
 • دو رونوشت از تقاضانامه کامل شده ارائه گردد.
 • دو رونوشت از اساسنامه کامل شده ارائه گردد.
 • تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي کامل شود و فيش واريزي ارائه گردد.
 • اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد ارائه گردد.
 • رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند) ارائه گردد.
 • اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل ارائه گردد.
 • دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومي موسسين ارائه گردد.
 • دو رونوشت از صورتجلسه هيأت مديره ارائه گردد.
 • اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت می گیرد ارائه گردد.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

بعد از تکمیل 2 برگ شرکت نامه و 2 برگ از تقاضانامه و تهیه 2 جلد اساسنامه به همراه امضای تمام اوراق توسط تمام شرکا، جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس از اخذ فیش به بانک های مشخص مراجعه و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهار نامه اقدام می نماید. چند نام (باتوجه به اینکه:

 1. نام خارجی نباشد.
 2. سابقه ثبت نداشته باشد.
 3. دارای معنا و مفهوم باشد.
 4. با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.
بیشتر بدانید ...
تفاوت مجامع عادی و فوق العاده در شرکت

انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نامه ای ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهار نامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده به عمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دربافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به (یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت) به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

در صورتی که ایراد یا نقضی در مدارک ارائه شده از سمت کارشناس مربوطه مشاهده نشود برای تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و بعد از اینکه مسئولین اداره ثبت پیش نویس را تایید نمود آن را تایپ نموده و تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهار نامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

 1. تذکر 1: قبل از مراجعه به بانک نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس در روزنامه کثیر الانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود.
 2. تذکر 2: در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع نقص یا ایراد اقدام نماید.
 3. تذکر 3: در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها موضوع شرکت را محتاج مجوز از مراجع ذی صلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضا از مسئولین مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک تحویل داده شود.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

قانون ثبت شرکت با مسئولیت محدود

وجه مشترکی که بین ثبت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های تضامنی و نسبی وجود دارد این می باشد که اولا سرمایه و دارایی شرکت به شکل سهام نمی باشد و هر شریکی صاحب درصدی از سرمایه شرکت می باشد که به آن سهم الشرکه گفته می شود. دوما امکان انتقال سهم الشرکه بدون رضایت شرکای دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

در صورتی که شرکا اهلیت و صلاحیت داشته باشند شرکت با مسئولیت محدود می تواند تشکیل شود. موضوع شرکت با مسئولیت محدود بایستی به صورت تجاری باشد، مشخص باشد، مخالف قانون نباشد، برای آن که معامله صورت بگیرد بایستی شرعی و قانونی باشد و قرارداد شرکت با نظم عمومی هیچ گونه مغایرتی نداشته باشد. علاوه براین مواردی که ذکر شد برای آن که شرکت با مسئولیت محدود تشکیل شود تحقق شرایط خاص قرارداد شرکت هم لازم می باشد.

بیشتر بدانید ...
منافع ثبت شرکت در ارومیه

برای آن که شرکت با مسئولیت محدود تشکیل شود به مواردی مانند: آورده جهت تاسیس از سوی هر کدام یک از شرکا. نیت همکاری جهت سود بردن و تقسیم ضررها و منفعت ها در بین کلیه شرکا وابسته است. در رابطه با این امر تفاوت های زیادی بین شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های دیگر وجود ندارد. برای راه اندازی شرکت بایستی قراردادی به صورت کتبی در بین شرکا تنظیم شود.

شرکا باید این قرارداد را به صورت شخصی و یا به وسیله نماینده قانونی که در بردارنده اختیار می باشد ذیل آن را به امضا برسانند و این قرارداد بایستی حتما به صورت رسمی تنظیم گردد.

روش ثبت شرکت مسئولیت محدود

 1. انتخاب شرکای مناسب: برای انجام هر کاری حتی به شکل حقیقی و خارج از شرکت نیازمند شرکای معتمد و متخصص هستید. زیرا برای موفقیت شما وجود آنها ضروری است و درثبت شرکت با مسئولیت محدود هم وجود یک نفر شریک همانطور که گفته شد اجباری می باشد .
 2. مشخص نمودن موضوع فعالیت شرکت . خوب است پیش از ثبت شرکت با مسئولیت محدود به دقت در خصوص موضوع اساسنامه شرکت دقت شود زیرا برای هر کاری تخصص و سرمایه ای لازم است تا به هدف برسد و صرف ثبت شرکت نمی تواند سبب رسیدن به هدف در یک کار باشد بلکه انتخاب موضوع فعالیت نیز تا همان اندازه مفید می باشد.
 3. تعیین آدرس شرکت: هر شرکت به هنگام ثبت مشخصاتی دارد که یکی از آنها آدرس شرکت است که همانند محل تولد برای اشخاص است که درشناسنامه ما ذکر می شود و در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود نیز آدرس دفتر مرکزی شرکت باید ذکر شود، لذا حتما محلی را که ترجیحا” کاربرد اداری دارد، برای ثبت شرکت خود در نظر بگیرید.
 4. یکی دیگر از موراد مهم در ثبت شرکت این است که توافقی همه جانبه در خصوص درصد شراکت صورت گیرد تا از اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری شود.
 5. تعیین سمت و حق امضا: در ثبت شرکت با مسئولیت محدود معمولا” سمت مدیرعامل دارای حق امضا می باشد ولی می توان ترتیبی داد که در اساسنامه طور دیگری در نظر گرفته شود که آن هم جنبه توافقی دارد.

 ثبت شرکت مسئولیت محدود در سامانه ثبت شرکت ها

پس از پرداخت مبلغ حق الثبت، فیش مربوطه را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ تقاضانامه و درج مبلغی پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نماید.

بیشتر بدانید ...
استعلام نام شرکت

مدارک به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکا (که خود از شرکا یا وکیل رسمی شرکت می باشد )با قید جمله “ثبت با سند برابر است” امضا اخذ می نماید.

سپس آگهی تایپ شده با امضای رئیس اداره ثبت شرکتها برد. یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (تقاضانامه-شرکت نامه- اساسنامه –صورتجلسه مجمع عمومی موسس- صورتجلسه هیات مدیره) توسط اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مهر شده و تحویل متقاضی می گردد.

اشخاص متقاضی ثبت شرکت مدارک مربوط به خود و پرونده تشکیل شده را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر آگهی تایپ شده اقدام و پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.

متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود، نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهام روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج روزنامه رسمی تسلیم می نماید.

تذکر :در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه رسمی چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه نموده و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی توسط دفتر روزنامه رسمی مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.

هزینه ثبت شرکت مسئولیت محدود

هزینه ثبت این نوع شرکت ها به عواملی مانند موضوع فعالیت شرکت و حق ابطال تمبر و اخذ مجوزهای لازم بستگی دارد که با مراجعه به موسسه حقوقی و مشاوره رایگان موسسه نوول می توانید در کم ترین زمان لیست هزینه ها را اخذ کرده و با اطلاعات کامل در این زمینه فعالیت کنید.

در نهایت: همراهی شما موجب دلگرمی ما می باشد. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و قواعد ثبت شرکت هم اکنون با کارشناسان و متخصصان ما در ثبت نوول تماس حاصل نمایید.

5/5 - (1 امتیاز)
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
4 نظرات
قدیمی ترین
جدید ترین بیشترین امتیاز
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

سلام.وقت به خیر.یه لیست از هزینه های ثبت سرکت میخواستم.در زمینه ی پیمانکاری شبکه های برق

درود و عرض ادب . برای برآورد هزینه های ثبت شرکت پیمانکاری نیاز است که ابتدا نوع شرکت تجاری که تمایل به ثبت دارید را مشخص کنید . از این رو ما به شما پیشنهاد می کنیم قبل از هر اقدامی با کارشناسان مجرب ما با شماره تماس 02632137 تماس گرفته تا آن ها لیست تمامی ریز هزینه های ثبتی و حقوقی را در اختیارتان قرار دهند. موفق باشید.

روش ثبت نمایندگی شرکتی که در کشور عمان موجود هست را برایم توضیح بدین یا شاید هم که امکان نداشته باشد؟

با سلام برای انجام امور حقوقی و ثبتی شما در زمینه ثبت بین الملل مشاوران نوول راهنمای شما خواهند بود با شماره های 02632137 تماس بگیرید.