یکی دیگر از انواع 7گانه ثبت شرکت ها ثبت شرکت های تعاونی میباشدو متشکل از افرادی است که برای مرتفع ساختن مشکلات مشترکشان یا رسیدن به اهداف جمعی گرد هم می آیند. در اینگونه شرکت ها سهام باید به طور مساوی بین شرکا تقسیم شود. شرکت های تعاونی از لحاظ فعالیتی به ۲ دسته ی تولیدی و توزیعی تقسیم می شوند

ثبت شرکت تعاونی

تعریف شرکت تعاونی

یکی دیگر از انواع 7گانه ثبت شرکت ها ثبت شرکت های تعاونی میباشدو متشکل از افرادی است که برای مرتفع ساختن مشکلات مشترکشان یا رسیدن به اهداف جمعی گرد هم می آیند. در اینگونه شرکت ها سهام باید به طور مساوی بین شرکا تقسیم شود. شرکت های تعاونی از لحاظ فعالیتی به ۲ دسته ی تولیدی و توزیعی تقسیم می شوند.

تعاونی های تولیدی بیشتر به تولید یک محصول یا خدمات می پردازند. مانند: فعالیت هایی در زمینه کشاورزی‚ دامداری‚ دامپروری‚ پرورش و صید ماهی‚ شیلات صنعت‚ معدن‚ عمران شهری‚ روستائی و عشایری و مانند اینها
تعاونی های توزیعی معمولا به توزیع محصول یا خدمات برای منافع عمومی و کاهش قیمت ها می پردازند. مانند : سازمان تاکسیرانی و فروشگاه های تعاونی.


ثبت شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت نیز به دو نوع تعاونی خاص و عام تقسیم می شود:
 عضویت در شرکت های تعاونی عام برای عموم مردم آزاد بوده  و می توانند بر حسب نوع تعاونی که وزارت تعاون مشخص کرده، عضو بپذیرند. حداقل اعضا باید ۵۰۰ نفرباشد و سهام آن هم به عموم عرضه شود.
  شرکت های تعاونی خاص به گونه ای هستند که عضویت در آن ها محدود به افراد مشخصی مانند اصناف مختلف است.

مدارک ومراحل لازم جهت  ثبت شرکت تعاونی:
1- یک نسخه مجوز اداره کل تعاون یا اداره تعاون شهرستان مربوطه
2- 3 نسخه ازاساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی
3- 3 نسخه از آگهی دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
4- 3 نسخه از فرم شماره 4 شامل صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخابات اولین هیئت مدیره و بازرسان
3-5 نسخه از رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون
6- 3 نسخه ازلیست اسامی و اعضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی
3-7نسخه از لیست اسامی و مشخصات و نشانی کلیه اعضاء و سهامداران تعاونی 
8- 3نسخه ازصورتجلسه اولین هیئت مدیره دال بر انتخاب رئیس ، نایب رئیس و منشی هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز 
9-لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل وهمینطوراعضای علی البدل(فرم شماره 4)به همراه تصویرشناسنامه وآخرین مدرک تحصیلی آنها

مدت زمان لازم جهت ثبت شرکت تعاونی 

ثبت شرکت تعاونی حداقل در مدت 20 روز پس از تکمیل مدارک انجام میگیرد.

هزینه مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی

هزینه ثبت شرکت تعاونی بسته به نوع آن و سرمایه شرکت و حیطه فعالیت متغییر میباشد.