مراحل ثبت صورتجلسه تغییر هیات مدیره در کوتاهترین زمان توسط کارشناسان حرفه ای ثبت می شوند . با توجه به مقاله ذیل جزئیات تمدید هیئت مدیره بیان شده است .

تمدید هیئت مدیره

تعیین اعضای هیات مدیره ی شرکت

هیات مدیره اداره کننده شرکت سهامی ومسئولیت  محدود  بوده که دارای اعضای اصلی و قابل تبدیل می باشد و تعداد آن ها در  اساسنامه و قوانین شرکت قانون گذار آمده است .هیات مدیره رکن اصلی و  اجرایی شرکت است  هر گونه تصمیم در چارچوب شرکت  با توجه به اساسنامه شرکت مطابق قانون  و به صورت  رسمی و قانونی صورت می گیرد . 
طبق ماده ماده ی 107 هیات مدیره شرکت از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند که تعداد آن ها در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر و در شرکت با مسئولیت محدود حداقل 2 نفر است و کلاَ یا بعضاَ قابل تغییر می باشند.

هیئت مدیره در شرکت های سهای به مدت 2 سال انتخاب میگردند و بعد از اتمام مهلت آنها دوباره قابل تمدید بوده و یا میتوان آن را تغییر داد.

نکته :

  • اشخاص حقوقی توانایی مدیریت شرکت دارند و قابل گزینش برای سمت هیئت مدیره می باشند .  و به در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت  و کاربری معرفی نماید.
  • اعضاء هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص تنها از بین سهامداران آنها انتخاب میشوند و مهلت اعتبار قانونی آنها تنها 2 سال میباشد .
  • لازم بذکر میباشد که اگر شرکتی زودتر از 2 سال نیاز به تغییر در اعضاء هیئت مدیره خود را داشته باشد میتواند  این  تغییرات را زودتر اعمال نماید.

 

ماده ۱۰۷ قانون اصلاحیه قانون تجارت علی رغم ظاهر کوتاه آن ، مقررات متعدد و مهمی را در رابطه با هیات مدیره وضع کرده است، که عبارتند از :

الف – لزوم انتخاب اعضای هیات مدیره از بین صاحبان سهام همان شرکت.

ب- قابلیت عزل اعضای هیات مدیره ، به عبارت دیگر، اساسنامه شرکت ها و یا تصمیمات مجمع عمومی شرکت ها نمی تواند اعضای هیات مدیره را غیرقابل عزل نماید.

ج- تعیین نصاب حداقل پنج نفر برای اعتبار هیات مدیره شرکت های سهامی عام . به عبارت دیگر ، قانون تجارت نصابی برای شرکت های سهامی خاص تعیین نکرده است.

مراحل ثبت صورتجلسه تمدید اعضا هیئت مدیره

به طور کلی، شرکت ها برای ثبت صورتجلسه تمدید هیئت مدیره می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.

تنظیم صورتجلسه در مجمع عادی به طور فوق العاده و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
مراجعه به سامانه ی اداره ی  ثبت شرکت ها به نشانی https://irsherkat.ssaa.ir جهت ثبت صورتجلسه تمدید هیات مدیره
بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه اداره ثبت شرکتها
 ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
 پرداخت هزینه روزنامه رسمی
صدور آگهی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه تغییر یا تمدید اعضای هیات مدیره

کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
کپی برابر اصل شده ی مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

تعیین هیئت مدیره از صلاحیت های مجمع عمومی عادی است و مطابق مادتین ۱۱۹ و ۱۲۴ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیات ، رئیس، نائب رئیس و مدیر عامل را باید انتخاب کند، قسمت اخیر ماده ۱۱۹ این قانون صراحت دارد که هر ترتیبی خلاف این ماده در اساسنامه مقرر شود کان لم یکن است.