صفحه نخست » اخبار و مقالات » آثار تبدیل شرکت های تجاری

آثار تبدیل شرکت های تجاری

آثار تبدیل شرکت های تجاری

آثار تبدیل شرکت های تجاری، ایجاد دگرگونی و تغییرات شرکت است. تبدیل شرکت مختص شرکت های تجاری می باشند که خود یک شخصیت حقوقی را تشکیل داده و با انجام امورات تجاری و با تعداد بیش از 2 نفر شرکا تشکیل می شود و اقدام به کسب سود می کنند.

اثرات تبدیل شرکت های تجاری چیست ؟

در مباحث حقوقی تبدیل یک شرکت به معنای از بین بردن یک شخصیت حقوقی قبلی و ایجاد یک شخصیت حقوقی جدی برای شرکت در شکل و نوعی جدید است.

در مورد آثار تبدیل شرکتهای تجاری در قانون تجارت و لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ مقرراتی وضع نشده است.

برخی از آثار تبدیل واضح و آشکار است و شاید به همین دلیل قانونگذار بیان نکرده است مانند اینکه شرکتی که مطابق مقررات قانونی تبدیل شده و مراتب تبدیل نیز در اداره ثبت شرکتها، ثبت و آگهی شده است.

بعد از تبدیل از احکام و مقررات قانونی شرکت جدید (تبدیل شده) تبعیت خواهد نمود مانند اینکه شرکت تضامنی طبق ماده ۱۳۵ ق. ت به شرکت سهامی تبدیل شده باشد، انتقال سهام در این شرکت تابع احکام انتقال سهام در شرکتهای سهامی است و سهامداران آزادانه می توانند آن را به اشخاص دیگر انتقال دهند.

اشخاصی که بعد از تبدیل به شرکت وارد می شوند در قبال طلبکاران شرکت مسئولیت تضامنی نداشته بلکه مسئولیت آنها محدود به مبلغ اسمی سهام آنها خواهد بود.

اثرات تبدیل شرکت های تجاری چیست ؟

سوال مهم و اساسی این است که آیا با تبدیل شرکت، تمامی آثار و احکام شرکت قبلی از میان می رود و به جای آن احکام و مقررات مربوط به شرکت تبدیل شده (جدید) حاکم می شود ؟
به تعبیر دیگر آیا تبدیل شرکت علاوه بر اینکه در رابطه شرکا با شرکت و همچنین طلبکاران بعد از تبدیل مؤثر است در رابطه با طلبکاران و ذینفعان قبل از تبدیل نیز مؤثر است ؟

در پاسخ باید گفت: تبدیل شرکت نمی تواند به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث که قبل از تبدیل شرکت ایجاد شده است لطمه بزند. زیرا مطابق اصول و قواعد حقوقی، مانند اصل ۴۱ قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار دیگران قرار دهد یا مستفاد از اصل نسبی بودن اثر قرار دادها (ماده ۲۳۱ ق. م) این است که تبدیل شرکت نمی تواند به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد کند.

بیشتر بدانید ...
مدارک لازم برای رتبه بندی شرکت

بر همین اساس اگر یک شرکت تضامنی با استفاده از ماده ۱۳۵ ق. ت به شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی تبدیل شود، شرکای شرکت نمی توانند در مقابل طلبکاران قبل از تبدیل، به تبدیل شرکت استناد نموده و خود را در مقابل آنان مسئول ندانند. به تعبیر دیگر این تبدیل در مقابل این دسته از طلبکاران قابل استناد نمی باشد.

مزایای تبدیل شرکت ها

هرکدام از شرکا درزمان اخذ تصمیمات لازم برای ثبت شرکت با در نظر گرفتن انواع شرکت های تجاری و غیرتجاری و نیز برطبق سرمایه و موضوع فعالیت خود ثبت شرکت را انجام می دهند.

در این مواقع امکان دارد که اشتباهاتی از سوی موسسین رخ دهد که در آینده با آن مواجه شوند در این زمان به دلیل تمایل شرکا و موسسین به حفظ شرکت مورد نظر اقدام به تغییر نوع شرکت کرده تا تغییری در شخصیت و بطن شرکت حاصل نشود.

تغییر در نوع شرکت به شخصیت حقوقی آن لطمه ای وارد نخواهد کرد.

بدین ترتیب شرکت تغییر داده شده امورات قبلی را نیز به مانند قبل انجام می دهد. بدون ایجاد مشکل برای شرکت قبلی انجام می شود. از فواید مهم و پیشرو این کار در زمان سنجش آن با شرایط انحلال و ایجاد شرکتی جدید را می توان جلوگیری از انجام .تشریفات ثبت و نیز بدون پرداخت هزینه ثبت شرکت جدید اشاره کرد.

انحلال شرکت ها یا تبدیل آن ها به یکدیگر

سوال قابل طرح دیگر در مورد آثار تبدیل این است که با تبدیل، شرکت موجود منحل و شرکت جدید ایجاد می شود یا تبدیل مستلزم انحلال نبوده و شرکت با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت دیگری تبدیل می شود ؟

بیشتر بدانید ...
شرکت نسبی

در پاسخ پرسش فوق، یکی از حقوقدانان ابتدا مطرح نموده اند که معمولا تبدیل یک شرکت به نوع دیگر بدون تصفیه و با حفظ شخصیت حقوقی انجام می گیرد. ولی سپس با اشاره به ماده ۱۳۵ ق.ت در مورد تبدیل شرکت تضامنی به سهامی تصریح کرده اند که برای تبدیل، ابتدا شرکت تضامنی باید منحل و دیون آن پرداخت شود. به عبارت دیگر اعتقاد دارند که برای تحقق ماده ۱۳۵ یا ۱۸۹ ق. ت، شخصیت حقوقی شرکت تضامنی یا نسبی از بین می رود. زیرا در این نوع شرکتها با اعلام انحلال، شخصیت حقوقی محو می شود و شخصیت حقوقی شرکت سهامی با رعایت کلیه مقررات بوجود می آید و بر همین اساس نتیجه گرفته اند که در این مورد در واقع تبدیل وجود ندارد بلکه انحلال یک شرکت و تأسیس شرکت دیگری تحقق پیدا می کند.

البته ایشان در مورد تبدیل شرکتهای سهامی اعتقاد دارند که تبدیل به حیات شرکت خاتمه نمی دهد. ظاهرأ منظور ایشان این است که به صرف تبدیل، شرکت منحل نمی شود اگرچه بعد از انجام مراحل تصفیه بعد از تبدیل، شرکت منحل می شود. زیرا ایشان در قسمتی از عبارت خود آورده اند: «… شرکت همان طوری که در یک لحظه بوجود نیامده است در یک لحظه خاتمه نمی یابد بلکه در مدتی بعد از تغییر یا انحلال که ممکن است دو سال یا بیشتر به طول انجامد باید مطالبات شرکت وصول و بدهی های آن پرداخت و حسابها تصفیه شود و پس از به صفر رسانیدن سرمایه شرکت به حیات شخصیت حقوقی پایان بخشنده»..

بیشتر بدانید ...
ثبت موسسه غیر تجاری

نکته قابل ذکر این است که به نظر حقوقدان مزبور، شرکت سهامی عامی فقط قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی و شرکت سهامی خاص نیز فقط قابل تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تعاونی و شرکت سهامی عام است برخلاف دیدگاه فوق، به نظر می رسد تبدیل شرکت در هیچ یک از شرکتهای تجاری مستلزم زوال شخصیت حقوقی و انحلال شرکت نمی باشد بلکه شرکت میخواهد با حفظ شخصیت حقوقی خود، شکل و قالب خود را تغییر دهد و بر همین اساس نیز رابطه شرکت مزبور (تبدیل شده) با اشخاص ثالث و طلبکاران قبل از تبدیل قابل توجه است.

ضمنا اگر با تبدیل شرکت، شخصیت حقوقی شرکت قبلی از بین رفته و با طلبکاران آن شرکت تصفیه انجام گرفته باشد این بحث منتفی خواهد بود.

بر همین اساس برخی از حقوقدانان ضمن تصریح به بقای شخصیت حقوقی شرکت در صورت تبدیل، فوایدی نیز برای این امر مطرح نموده اند.

ثبت و تغییر در شرکت ها

موضوع ثبت و تغییرات در شرکت ها به دلیل تخصصی بودن مسئله مهم و ویژه ای به حساب می اید که متخصصان ثبت شرکت باید به آن بپردازند. کارشناسان مجرب موسسه ثبت نوول در این راستا بهترین گزینه برای انجام امورات ثبت شرکت و تغییرات خواهد بود.

اگر متقاضی ثبت شرکت در کرج و تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور هستید و نمی دانید به کدام موسسه می توانید اعتماد کنید شک نکنید بهترین گزینه برای شما موسسه ثبت نوول خواهد بود که با حداقل هزینه و در زمان کوتاهی اقدام به ثبت و ایجاد انواع تغییرات در شرکت شما را انجام خواهند داد . برای اطلاع از شرایط ثبت شرکت در کرج و تمام شهرهای ایران تنها کافی است با شماره های 02632137 و 02126655119 تماس بگیرید .

به این مقاله امتیاز دهید
مشترک شدن
اطلاع رسانی کن
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها