لوگو سفید ایلیا
خانه ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تعاونی
ثبت برند
ثبت نشان و علامت تجاری ثبت لوگو استعلام برند
خدمات
ثبت صورتجلسات
تغییر آدرس شرکت تمدید هیئت مدیره نقل و انتقال سهام ورود و خروج شریک
خدمات اداری
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع
خدمات مالیاتی
دفاتر پلمپ تجاری تشکیل پرونده مالیاتی اخذ کد اقتصادی ارزش افزوده
تماس با ما

آثار تبدیل شرکت های تجاری


تغییرات در شرکت های تجاری

منظور از تبدیل شرکت ، ایجاد دگرگونی و تغییرات در شرکت است . تبدیل شرکت مختص شرکت های تجاری می باشند که خود یک شخصیت حقوقی را تشکیل داده و با انجام امورات تجاری و با تعداد بیش از 2 نفر شرکا تشکیل می شود و اقدام به کسب سود می کنند . در مباحث حقوقی تبدیل یک شررکت به معنای از بین بردن یک شخصیت حقوقی قبلی و ایجاد یک شخصیت حقوقی جدی برای شرکت در شکل و نوعی جدید است .

آثار تبدیل شرکت های تجاری

در مورد آثار تبدیل شرکتهای تجاری در قانون تجارت و لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ مقرراتی وضع نشده است. برخی از آثار تبدیل واضح و آشکار است و شاید به همین دلیل قانونگذار بیان نکرده است مانند اینکه شرکتی که مطابق مقررات قانونی تبدیل شده و مراتب تبدیل نیز در اداره ثبت شرکتها، ثبت و آگهی شده است بعد از تبدیل از احکام و مقررات قانونی شرکت جدید (تبدیل شده) تبعیت خواهد نمود مانند اینکه شرکت تضامنی طبق ماده ۱۳۵ ق. ت به شرکت سهامی تبدیل شده باشد، بعد از تبدیل، انتقال سهام در این شرکت تابع احکام انتقال سهام در شرکتهای سهامی است و سهامداران آزادانه می۔ توانند آن را به اشخاص دیگر انتقال دهند و اشخاصی که بعد از تبدیل به شرکت وارد می شوند در قبال طلبکاران شرکت مسئولیت تضامنی نداشته بلکه مسئولیت آنها محدود به مبلغ اسمی سهام آنها خواهد بود.

سوال مهم و اساسی این است که آیا با تبدیل شرکت، تمامی آثار و احکام شرکت قبلی از میان می رود و به جای آن احکام و مقررات مربوط به شرکت تبدیل شده (جدید) حاکم می شود؟ به تعبیر دیگر آیا تبدیل شرکت علاوه بر اینکه در رابطه شرکا با شرکت و همچنین طلبکاران بعد از تبدیل مؤثر است در رابطه با طلبکاران و ذینفعان قبل از تبدیل نیز مؤثر است؟

در پاسخ باید گفت: تبدیل شرکت نمی تواند به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث که قبل از تبدیل شرکت ایجاد شده است لطمه بزند. زیرا مطابق اصول و قواعد حقوقی، مانند اصل ۴۱ قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار دیگران قرار دهد یا مستفاد از اصل نسبی بودن اثر قرار دادها (ماده ۲۳۱ ق. م) این است که تبدیل شرکت نمی تواند به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد کند. بر همین اساس اگر یک شرکت تضامنی با استفاده از ماده ۱۳۵ ق. ت به شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی تبدیل شود، شرکای شرکت نمی توانند در مقابل طلبکاران قبل از تبدیل، به تبدیل شرکت استناد نموده و خود را در مقابل آنان مسئول ندانند. به تعبیر دیگر این تبدیل در مقابل این دسته از طلبکاران قابل استناد نمی باشد.

مزایای تبدیل شرکت ها 

هرکدام از شرکا درزمان اخذ تصمیمات لازم برای ثبت شرکت با در نظر گرفتن انواع شرکت های تجاری و غیرتجاری و نیز برطبق سرمایه و موضوع فعالیت خود ثبت شرکت را انجام می دهند . در این مواقع امکان دارد که اشتباهاتی از سوی موسسین رخ دهد که در آینده با آن مواجه شوند در این زمان به دلیل تمایل شرکا و موسسین به حفظ شرکت مورد نظر اقدام به تغییر نوع شرکت کرده تا تغییری در شخصیت و بطن شرکت حاصل نشود . تغییر در نوع شرکت به شخصیت حقوقی آن لطمه ای وارد نخواهد کرد . بدین ترتیب شرکت تغییر داده شده امورات قبلی را نیز به مانند قبل انجام می دهد . بدون ایجاد مشکل برای شرکت قبلی انجام می شود . از فواید مهم و پیشرو این کار در زمان سنجش آن با شرایط انحلال و ایجاد شرکتی جدید را می توان جلوگیری از انجام تشریفات ثبت و نیز بدون پرداخت هزینه ثبت شرکت جدید اشاره کرد.

انحلال شرکت ها یا تبدیل آن ها به یکدیگر ؟

سوال قابل طرح دیگر در مورد آثار تبدیل این است که با تبدیل، شرکت موجود منحل و شرکت جدید ایجاد میشود یا تبدیل مستلزم انحلال نبوده و شرکت با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت دیگری تبدیل می شود؟ در پاسخ پرسش فوق، یکی از حقوقدانان ابتدا مطرح نموده اند که معمولا تبدیل یک شرکت به نوع دیگر بدون تصفیه و با حفظ شخصیت حقوقی انجام می گیرد. ولی سپس با اشاره به ماده ۱۳۵ ق.ت در مورد تبدیل شرکت تضامنی به سهامی تصریح کرده اند که برای تبدیل، ابتدا شرکت تضامنی باید منحل و دیون آن پرداخت شود. به عبارت دیگر اعتقاد دارند که برای تحقق ماده ۱۳۵ یا ۱۸۹ ق. ت، شخصیت حقوقی شرکت تضامنی یا نسبی از بین می رود. زیرا در این نوع شرکتها با اعلام انحلال، شخصیت حقوقی محو می شود و شخصیت حقوقی شرکت سهامی با رعایت کلیه مقررات بوجود می آید و بر همین اساس نتیجه گرفته اند که در این مورد در واقع تبدیل وجود ندارد بلکه انحلال یک شرکت و تأسیس شرکت دیگری تحقق پیدا می کند.

البته ایشان در مورد تبدیل شرکتهای سهامی اعتقاد دارند که تبدیل به حیات شرکت خاتمه نمی دهد. ظاهرأ منظور ایشان این است که به صرف تبدیل، شرکت منحل نمی۔ شود اگرچه بعد از انجام مراحل تصفیه بعد از تبدیل، شرکت منحل می شود. زیرا ایشان در قسمتی از عبارت خود آورده اند: «... شرکت همان طوری که در یک لحظه بوجود نیامده است در یک لحظه خاتمه نمی یابد بلکه در مدتی بعد از تغییر یا انحلال که ممکن است دو سال یا بیشتر به طول انجامد باید مطالبات شرکت وصول و بدهی های آن پرداخت و حسابها تصفیه شود و پس از به صفر رسانیدن سرمایه شرکت به حیات شخصیت حقوقی پایان بخشنده»..
نکته قابل ذکر این است که به نظر حقوقدان مزبور، شرکت سهامی عامی فقط قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی و شرکت سهامی خاص نیز فقط قابل تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تعاونی و شرکت سهامی عام است برخلاف دیدگاه فوق، به نظر می رسد تبدیل شرکت در هیچ یک از شرکتهای تجاری مستلزم زوال شخصیت حقوقی و انحلال شرکت نمی باشد بلکه شرکت میخواهد با حفظ شخصیت حقوقی خود، شکل و قالب خود را تغییر دهد و بر همین اساس نیز رابطه شرکت مزبور (تبدیل شده) با اشخاص ثالث و طلبکاران قبل از تبدیل قابل توجه است. در حالی که اگر با تبدیل شرکت، شخصیت حقوقی شرکت قبلی از بین رفته و با طلبکاران آن شرکت تصفیه انجام گرفته باشد این بحث منتفی خواهد بود. بر همین اساس برخی از حقوقدانان ضمن تصریح به بقای شخصیت حقوقی شرکت در صورت تبدیل، فوایدی نیز برای این امر مطرح نموده اند.

ثبت و تغییر در شرکت ها 

موضوع ثبت و تغییرات در شرکت ها به دلیل تخصصی بودن مسئله مهم و ویژه ای به حساب می اید که متخصصان ثبت شرکت باید به آن بپردازند . کارشناسان مجرب موسسه ارزان ثبت در این راستا بهترین گزینه برای انجام امورات ثبت شرکت و تغییرات خواهد بود . اگر متقاضی ثبت شرکت در کرج و تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور هستید و نمی دانید به کدام موسسه می توانید اعتماد کنید شک نکنید بهترین گزینه برای شما موسسه ارزان ثبت خواهد بود که با حداقل هزینه و در زمان کوتاهی اقدام به ثبت و ایجاد انواع تغییرات در شرکت شما را انجام خواهند داد . برای اطلاع از شرایط ثبت شرکت در کرج و تمام شهرهای ایران تنها کافی است با شماره های 02632137 و 02126655119 تماس بگیرید . 

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ارزان ثبت

شماره تماس موسسه ثبت شرکت ارزان ثبت

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی https://nocr-ag.ir

کلیه مراحل و شرایط و مشاوره های تخصصی و رایگان مجتمع ارزان ثبت در حوزه ثبت شرکت ( مراحل ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها ) خدمات نام و علائم تجاری ( برند ) و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی) - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

انواع سهام شرکت

سهام در شرکتهای سهامی انواع مختلفی دارد که در این مقاله به آن پرداخته می شود .1- سهام با نام : که نام دارنده آن کاملا معلوم است و هدف این نوع سهام، شناسایی شرکاء توسط شرکت است.2- سهام بی نام : اسم دارنده نه بر روی ورقه ثبت شده و نه در دفتر شرکت و دارنده آن مالک آن است.3- سهام ممتاز : هر شرکت سهامی

ثبت ابطال شرکت

ثبت ابطال شرکت -ابطال» یا «بطلان» و «انحلال» دو مفهوم متفاوتند. بطلان شرکت ناظر به فرضی است که عقد شرکت از آغاز نفوذ و اعتباری نداشته است. حکم دادگاه این حقیقت را آشکار می سازد و پرده وهم و ریا را به کناری می زند. ولی در انحلال شرکت، از ابتدا عقد شرکت معتبری وجود داشته، اما سببی عقد موجود را به هم

تنظیم صورتجلسه تغییرات

زمانی که صورتجلسه تنظیم می شود به این معنی است که جلسه دارای رسمیت می باشد.محتوای صورتجلسات می تواند هر شکل از تغییرات شرکت باشد

علت انتخاب هیئت مدیره در شرکتهای تجاری

علت انتخاب هیئت مدیره در شرکتهای تجاری - از نظر تشکیلات یکی از مهمترین ارکان هر شرکت تجاری، هیئت مدیره آن است. مجمع عمومی، نمی تواند مدیرت شرکت را به عهده بگیرد، لذا اعضاء شرکت چند نفر را به عنوان مدیر انتخاب نموده تا به نمایندگی از صاحبان سهام، شرکت را اداره کنند.

اشخاصی که برای مدیریت شرکت رد صلاحیت می شوند

شرایط انتخاب اشخاصی که نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند - 1. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.٢. کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت:

نحوه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی

مجمع عمومی فوق العاده می تواند تصمیماتی در جهت افزایش و یا کاهش سرمایه شرکتهای سهامی بگیرد .زمانی که این تصمیم در صلاحیت این مجمع می باشد دیگر هیئت مدیره اختیاری بر افزایش سرمایه شرکت ندارد

مراحل ثبت تغییرات شرکت

در ثبت تغییرات، مرحله ها به آگاهی و شناسایی اداره ی ثبت شرکت ها می رسد و ثبت اولیه ثبت و چاپ و منتشر می شود می توانید در این مقاله از انواع تغییرات شرکت و مراحل ثبت تغییرات اطلاعات مفیدی مطالعه نماید

تعریف سهام و انواع آن در شرکتها

تعریف سهام و انواع آن در شرکتها - گفتیم که شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است، سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی است که تعیین کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

مرجع تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت

مرجع تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت و نحوه آن -قانون تجارت در ماده ۱۳۵ ق. ت تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی را موکول به رضایت همه شرکا نموده و مقرر داشته است: «هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است»

مدارک لازم جهت ثبت افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

مدارک لازم جهت ثبت افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص - برای ثبت افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص، تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها، لازم است:1. صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده و یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟